Εισαγωγή

Σε αυτό το μάθημα θα εξετάσουμε τη χρήση του στοιχείου εναλλαγής εικόνων Carousel  στην ιστοσελίδα μας.

Εμείς θα:

  • Χρησιμοποιήσουμε ένα συστατικό καρουσέλ στην ιστοσελίδα σας
  • Διαμορφώσουμε διάφορες πτυχές του καρουσέλ
  • Προσθέσουμε χειριστήρια στο καρουσέλ για χειροκίνητο έλεγχο

Δείτε περισσότερα για καρουσέλ