Εισαγωγή στις συναρτήσεις δόμησης - Constructor functions

Στην προηγούμενη υποενότητα,  μάθαμε σχετικά με αντικείμενα JavaScript. Αν και τα αντικείμενα μας δίνουν πολλές δυνατότητες, έχουν ένα μειονέκτημα, δεν είναι εύκολα επαναχρησιμοποιήσιμα.

Αυτό σημαίνει ότι εάν θέλουμε να έχουμε περισσότερα από ένα αντικείμενα με τις ίδιες ιδιότητες και μεθόδους σε μια σελίδα, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό. 

Η λύση στα παραπάνω έρχεται με τη χρήση των συναρτήσεων δόμησης - constructor functions

Με τις συναρτήσεις δόμησης - constructor functions, μπορούμε να δημιουργήσουμε όσες αντίγραφα χρειαστούμε, χωρίς να γράψουμε υπερβολικό κώδικα..  

Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε 1.000 κύκλους που κινούνται τυχαία (θα μάθουμε πώς να το κάνουμε αυτό σε μια άλλη υποενότητα).

Εάν επρόκειτο να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιώντας αντικείμενα JavaScript, θα έπρεπε να γράψουμε τον ίδιο κώδικα, με διαφορετικά ονόματα, 1000 φορές.

Χρειαζόμαστε όμως μόνο μία constructor function για να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα.