Άσκηση

Exercise

  1. Κέντε δεξί κλικ για να κατεβάσετε - Download το αρχείο exersice07.1.3.html στον φάκελο "yourNameWEB2JS". Ανοίξτε το αρχείο στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να δείτε τα αποτελέσματα.
  2. Ανοίξτε το αρχείο στον επεξεργαστή σας και αντικαταστήστε τις functions wμε ith arrow functions. Θέλουμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα.

Answer:

//Example 1
    let setNameIds = (id, name) => ({ id: id, name: name });
//Example 2
    let multiply = (x, y) => { return x * y };
//Example 3
    let phraseSplitter = phrase => phrase.split(' ');