Εισαγωγή

 Σε αυτήν την υποενότητα, καλύπτουμε τα βασικά στοιχεία της δρομολόγησης - Angular routing. Eξετάζουμε πώς ο δρομολογητής - router module στο Angular επιτρέπει την πλοήγηση μεταξύ των προβολών διαφόρων components που αποτελούν μέρος μιας εφαρμογής Angular. Θα:

  • Υλοποιήσετε στην εφαρμογή σας με πολλαπλές components των οποίων οι προβολές μπορούν να εμφανίζονται μία κάθε φορά και περιηγηθείτε μεταξύ τους
  • Υλοποιήσετε έναν βασικό δρομολογητή - router χρησιμοποιώντας το Angular routing module για να ενεργοποιήσετε την πλοήγηση ανάμεσα στις προβολές.