Εισαγωγή

Το Node module, json-server, παρέχει έναν πολύ απλό τρόπο για τη δημιουργία ενός διακομιστή ιστού. Μπορεί να εξυπηρετήσει στατικό περιεχόμενο από έναν φάκελο.  Θα αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα για να παράξουμε το back-end για την εφαρμογή Angular. Θα:

  • Διαμορφώσετε και ξεκινήστε έναν απλό διακομιστή χρησιμοποιώντας το npm / json-server
  • Ρυθμίσετε το διακομιστή σας για να προβάλλετε στατικό περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε ένα φάκελο με όνομα public.

See more about json-server