Εισαγωγή

Το επόμενο βήμα σε αυτό το μάθημα είναι η αποθήκευση δεδομένων στο αρχείο db.json στο json-server μας.

Αυτά τα δεδομένα θα αποτυπώνονται στην προβολή HTML κάθε φορά που θα καλούμε τη σελίδα από το πρόγραμμα περιήγησης.

Ας προετοιμάσουμε αυτή τη component!

Θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία που χρησιμοποιήσαμε στην προηγούμενη ενότητα. Ακολουθήστε τους συνδέσμους που παρέχονται σε κάθε σελίδα για να θυμηθείτε πώς να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες.