Εισαγωγή

Σε αυτήν την υποενότητα, θα μάθετε να δημιουργείτε αναδραστικές φόρμες - reactive forms στην εφαρμογή  Angular. 

Ενώ ο χρήστης γράφει, η τιμή της εισόδου θα εμφανιστεί πάνω από τη φόρμα.

Όταν ο χρήστης υποβάλει τη φόρμα, οι τιμές θα εμφανιστούν στην υπάρχουσα λίστα.

Πριν ξεκινήσετε την υποενότητα, ρίξτε μια ματιά σε αυτή τη page. Έχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες.