Εισαγωγή

Σε αυτήν την υποενότητα, θα μάθετε να χρησιμοποιείτε το Angular CLI για να δημιουργήσετε ένα φάκελο διανομής με το σύνολο των αρχείων εφαρμογών που μπορούν να αντιγραφούν σε ένα διακομιστή για την ανάπτυξη της Angular εφαρμογής.