Τα βασικά εργαλεία του Moodle

Σε αυτό το Moodle Βιβλίο περιλαμβάνονται ταξινομημένα τα βίντεο που περιέχονται το MOOC Learn-Moodle.

To Moodle που χρησιμοποιούμε είναι στην έκδοση 3.3, όμως η επιλογή του θέματος το κάνει να μοιάζει περισσότερο στη μορφή της έκδοσης 3.1. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν επιλεγεί βίντεο της έκδοσης 3.1 κυρίως, υπάρχουν όμως και βίντεο της 3.3 όπου κρίθηκε αναγκαίο.
Εδώ μπορείtε να δείτε βίντεο για πολλές εκδόσεις του Moodle.

Όλα τα βίντεο έχουν ελληνικούς υποτίτλους.

Περιήγηση στο Moodle

Το Moodle είναι μια πλατφόρμα μάθησης που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευτικούς, τους διαχειριστές και τους εκπαιδευόμενους ένα ενιαίο δυνατό, ασφαλές και ολοκληρωμένο σύστημα για τη δημιουργία εξατομικευμένων μαθησιακών περιβαλλόντων.

Παρέχει ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων επικεντρωμένα στους μαθητές και περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης που ενδυναμώνουν τόσο τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση.

Περιλαμβάνονται τα βίντεο:

  • Βρείτε τον δρόμο σας 

 

  • Dashboard: 

  • Μπλοκ πλοήγησης - navigation: 

  • Μπλοκ διαχείρισης - administration: 

  • Εικονίδια επεξεργασίας- Edit icons:

  • Προσθήκη και επεξεργασία κειμένου- Text: