Περιήγηση στο Moodle

Το Moodle είναι μια πλατφόρμα μάθησης που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευτικούς, τους διαχειριστές και τους εκπαιδευόμενους ένα ενιαίο δυνατό, ασφαλές και ολοκληρωμένο σύστημα για τη δημιουργία εξατομικευμένων μαθησιακών περιβαλλόντων.

Παρέχει ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων επικεντρωμένα στους μαθητές και περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης που ενδυναμώνουν τόσο τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση.

Περιλαμβάνονται τα βίντεο:

  • Βρείτε τον δρόμο σας 

  • Dashboard: 


  • Μπλοκ πλοήγησης - navigation: 

  • Μπλοκ διαχείρισης - administration: 

  • Εικονίδια επεξεργασίας- Edit icons:


  • Προσθήκη και επεξεργασία κειμένου- Text: