WWW

Το World Wide Web (WWW or the Web) - Ο Παγκόσμιος Ιστός  είναι ένας χώρος πληροφόρησης όπου τα έγγραφα και άλλοι δικτυακοί πόροι αναγνωρίζονται από τους Ενιαίους Εντοπιστές Πόρων (URL), διασυνδεδεμένοι με συνδέσμους υπερκειμένου και είναι προσβάσιμοι μέσω του Διαδικτύου.

More in Wikipedia

» Λεξικό μαθήματος