Κουίζ

Αυτή η Δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να σχεδιάσει και να δημιουργήσει τεστ, που να περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος και ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις φυλάσσονται σε μια κατηγοριοποιημένη βάση δεδομένων και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν στο ίδιο μάθημα ή ακόμα και σε διαφορετικό μάθημα. Τα Κουίζ επιτρέπουν τις πολλαπλές προσπάθειες. Κάθε προσπάθεια μαρκάρεται αυτόματα και ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει αν το σύστημα θα του δώσει βοήθεια ή αν θα δείξει τη σωστή απάντηση. Αυτή η Δραστηριότητα περιλαμβάνει ευκολίες βαθμολόγησης.

» Αντιστοιχίες αγγλικών - ελληνικών όρων