Εργασίες

Δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να καθορίσει μια εργασία που απαιτεί από τους σπουδαστές να δημιουργήσουν ένα αρχείο και να το υποβάλουν. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ευκολίες βαθμολόγησης. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές μορφές εργασίας: Φόρτωση πολλαπλών αρχείων, Online κείμενο, Φόρτωση ενός αρχείου και Δραστηριότητα εκτός σύνδεσης (Offline).

Φόρτωση πολλαπλών αρχείων
Αυτή η μορφή εργασίας απαιτεί από τους σπουδαστές να φορτώσουν ένα ή περισσότερα αρχεία. Οι εκπαιδευτές μπορούν μετά να βαθμολογήσουν και να σχολιάσουν τα αρχεία που υπεβλήθησαν από τους σπουδαστές.

Φόρτωση ενός αρχείου
Αυτή η μορφή εργασίας απαιτεί από τους σπουδαστές να φορτώσουν ένα αρχείο. Οι εκπαιδευτές μπορούν μετά να βαθμολογήσουν και να σχολιάσουν τα αρχεία που υπεβλήθησαν από τους σπουδαστές.

Online κείμενο

Ο εκπαιδευτής ζητά από τον σπουδαστή να σκεφτεί πάνω σ' ένα συγκεκριμένο θέμα και να επεξεργαστεί και να τελειοποιήσει την απάντησή του με τον καιρό. Αυτή η απάντηση είναι απόρρητη και μόνο ο εκπαιδευτής μπορεί να τη δει, ο οποίος μπορεί να δώσει απαντήσεις και να βαθμολογήσει κάθε Δραστηριότητα. Συνήθως είναι καλό να γίνεται μια τέτοια Δραστηριότητα κάθε εβδομάδα.

Δραστηριότητα εκτός σύνδεσης
Αυτή η μορφή εργασίας είναι χρήσιμη όταν η ζητούμενη εργασία εκτελείται εκτός του περιβάλλοντος του Moodle. Οι σπουδαστές μπορούν να δουν την περιγραφή της ζητούμενης εργασίας αλλά δεν μπορούν να ανεβάσουν κάποιο αρχείο ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Εντούτοις, η βαθμολόγηση γίνεται κανονικά από τον εκπαιδευτή.

» Αντιστοιχίες αγγλικών - ελληνικών όρων