Επιλογή

Στη Δραστηριότητα «Επιλογή» ο εκπαιδευτής κάνει μια ερώτηση στους σπουδαστές και καθορίζει μια επιλογή πολλαπλών απαντήσεων για να δει την άποψή τους πάνω σε ένα θέμα.

» Αντιστοιχίες αγγλικών - ελληνικών όρων