Γλωσσάριο


Γλωσσάριο με τους βασικούς όρους του μαθήματος

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

O

Open Document Format

H μορφή αρχείων Open Document Format για εφαρμογές γραφείου (ODF), γνωστή και ως OpenDocument, είναι μια μορφή αρχείου που βασίζεται σε XML για έγγραφα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, γραφήματα και παρουσιάσεις. Αναπτύχθηκε με στόχο την παροχή ανοικτού προτύπου μορφής αρχείου με βάση την XML για εφαρμογές γραφείου.


P

PDF

Το PDF (Portable Document Format) είναι μια μορφή αρχείου που έχει καταγράψει όλα τα στοιχεία ενός εκτυπωμένου εγγράφου ως ηλεκτρονική εικόνα που μπορείτε να προβάλετε, να πλοηγηθείτε, να εκτυπώσετε ή να προωθήσετε σε κάποιον άλλο. Τα αρχεία PDF δημιουργούνται χρησιμοποιώντας το Adobe Acrobat ή παρόμοια λογισμικά.

Τα αρχεία PDF είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για έγγραφα όπως άρθρα περιοδικών, φυλλάδια προϊόντων ή φυλλάδια στα οποία θέλετε να διατηρήσετε την αρχική γραφική εμφάνιση στο διαδίκτυο.


S

SQL

Η SQL (δομημένη γλώσσα ερωτημάτων) είναι μια τυποποιημένη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων και την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών στα δεδομένα σε αυτά. Αρχικά δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 1970, η SQL χρησιμοποιείται τακτικά από διαχειριστές βάσεων δεδομένων, καθώς και από προγραμματιστές και αναλυτές δεδομένων που επιθυμούν να δημιουργήσουν και να εκτελέσουν αναλυτικές αναζητήσεις.


Α

Αλλαγή γραμμής (Line Break)

Ένας ειδικός χαρακτήρας που επιστρέφει τον δρομέα στην επόμενη γραμμή και δεν δημιουργεί μια νέα παράγραφο. Στην HTML, για να δημιουργήσετε μια αλλαγή γραμμής, θα εισάγετε την ετικέτα <br>. Σε άλλα προγράμματα, το πλήκτρο συντόμευσης για να δημιουργήσετε αλλαγή γραμμής είναι ο συνδυασμός πλήκτρων Shift + Enter.


Αλλαγή σελίδας

Η αλλαγή σελίδας (page break) είναι ένας ειδικός χαρακτήρας που εισάγεται από έναν επεξεργαστή κειμένου που σηματοδοτεί το τέλος της τρέχουσας σελίδας. Μετά από την αλλαγή σελίδας, το παρακάτω κείμενο θα ξεκινήσει από την αρχή της επόμενης σελίδας.


Β

Βάση δεδομένων

Μια συλλογή δεδομένων που είναι οργανωμένη έτσι ώστε το περιεχόμενό της να είναι εύκολα προσπελάσιμο, να διαχειρίζεται και να ενημερώνεται.


Δ

Διάγραμμα ροής

Ένα διάγραμμα ροής είναι μια τυπική γραφική αναπαράσταση μιας λογικής ακολουθίας, μιας εργασίας ή μιας διαδικασίας, ενός οργανογράμματος ή άλλης παρόμοιας δομημένης δομής. Σκοπός του διαγράμματος ροής είναι να παρέχει στους ανθρώπους μια κοινή γλώσσα ή σημείο αναφοράς όταν ασχολούνται με ένα έργο ή μια διαδικασία. Τα διαγράμματα ροής χρησιμοποιούν απλά γεωμετρικά σύμβολα και βέλη για τον καθορισμό των σχέσεων.


Ε

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι το λογισμικό που ο καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του. Είναι ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού που βασίζεται στην ελεύθερη διάθεση του πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αυτού που το χρησιμοποιεί.


Μ

Μέγεθος χαρτιού ISO A

Το πρότυπο μεγέθους χαρτιών της σειράς Α βασίζεται σε σε μια σειρά χαρτιών (Α0, Α1, Α2, Α3, Α4) όπου το κάθε μέγεθος που είναι το ήμισυ του μεγέθους του προηγούμενου, όταν διπλώνεται παράλληλα στη μικρότερη πλευρά. Αυτό το σύστημα επιτρέπει μια ποικιλία χρήσιμων εφαρμογών, όπως τη μεγέθυνση και τη μείωση των εικόνων χωρίς περικοπές ή περιθώρια, ή το δίπλωμα για να φτιάξετε ένα φυλλάδιο του επόμενου μεγέθους.


Μενού περιβάλλοντος

Ένα μενού περιβάλλοντος είναι ένα αναδυόμενο μενού που παρέχει συντομεύσεις για τις ενέργειες που ο προγραμματιστής του λογισμικού προβλέπει ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί συχνά.

Σε γραφικό περιβάλλον, στο μενού περιβάλλοντος γίνεται πρόσβαση με δεξί κλικ του ποντικιού. Για παράδειγμα, αν ο τελικός χρήστης κάνει δεξί κλικ σε ένα έγγραφο κειμένου, το αναδυόμενο μενού θα περιλαμβάνει συντομεύσεις για αναίρεση, περικοπή, αντιγραφή και επικόλληση.Page:  1  2  (Next)
  ALL