Καλώς ήρθατε στη 2η ενότητα

Στην πρώτη ενότητα αγγίξαμε την επιφάνεια της Python. Τη δεύτερη εβδομάδα θα μάθουμε περισσότερα.
Είμαι βέβαιος ότι θέλετε να παίξετε παιχνίδια υπολογιστή. Αλλά θέλετε να δημιουργήσετε τα δικά σας;
Ένας προγραμματιστής κατόρθωσε να δημιουργήσει έναν κλωνο του flappy bird σε μια μέρα.
Μετά το μάθημα θα ξέρετε πώς το έκανε και θα μπορείτε να δημιουργήσετε, με πρακτική και συνεχή μάθηση, τα δικά σας, ίσως ακόμα καλύτερα παιχνίδια!


Ο κώδικας για τον κλώνο βρίσκεται εδώ εδώ

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 1 Απριλίου 2018, 9:40 μμ