Η λύση της άσκησης της Ενότητας2 Τμήματος1 Σελίδας5

temperature = int(input("What is the temperature in Celsius? "))
if temperature > 45:
    print("It is boiling hot outside! Better stay inside and have a cold tea!")
elif temperature >30:
    print("It is hot outside")
elif temperature < 12:
    print("It is cold outside")
else:
    print("It is not hot outside")
print("Done")


Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 14 Απριλίου 2018, 9:26 μμ