Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα -Λέξεις κλειδιά Εικόνα - Στοιχείο HTML Canvas

Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθεις πώς να χειρίζεσαι κείμενο, σχήματα και εικόνες στο στοιχείο HTML Canvas, μέσω JavaScript.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 10.1: Στοιχείο HTML Canvas

  • τι είναι το στοιχείο HTML Canvas
  • δημιουργείς ένα στοιχείο HTML Canvas
  • εισαγάγεις και χειριστείς κείμενο στο στοιχείο HTML Canvas
  • εισαγάγεις και χειριστείς σχήματα στο στοιχείο HTML Canvas
  • εισαγάγεις εικόνα στο στοιχείο HTML Canvas

Υποενότητα 10.2: Τα RGBA της εικόνας

  • κατανοείς και χρησιμοποιήστε το μοντέλο RGB
  • κατανοείς και χρησιμοποιείς το μοντέλο RGBA
  • κατανοείς τι είναι δεδομένα bitmap
  • δημιουργείς τα δεδομένα bitmap μιας εικόνας

Υποενότητα 10.3: Επεξεργασία εικόνας

  • εφαρμόζεις τα ανωτέρω στην επεξεργασία εικόνας

 

 

Λέξεις κλειδιά 

Last modified: Friday, 23 March 2018, 7:19 PM