Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα -Λέξεις κλειδιά HTML IΙ

Σκοπός

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθεις τι είναι τα HTML σχόλια, οι λίστες κείμενου, τα πολυμέσα και οι σύνδεσμοι, να κατανοήσεις πώς να τα χρησιμοποιήσεις και να εφαρμόσεις όσα έμαθες για τη δημιουργία ιστοσελίδων

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:
Υποενότητα 2.1: Σχόλια και λίστες κειμένου

  • γράφεις σχόλια στον κώδικα (<! - -…- ->)
  • δημιουργείς διαφορετικές λίστες κειμένου (αριθμημένες ή μη)

Υποενότητα 2.2: Πολυμέσα

  • εισάγεις και να χειρίζεσαι εικόνες και να επεξεργάζεσαι τις ιδιότητες
  • εισάγεις και να χειρίζεσαι αρχεία ήχου και να επεξεργάζεσαι τις ιδιότητες
  • εισάγεις και να χειρίζεσαι αρχεία βίντεο και να επεξεργάζεσαι τις ιδιότητες

Υποενότητα 2.3: Σύνδεσμοι

  • προσθέτεις έναν σύνδεσμο προς μια ιστοσελίδα
  • εισάγεις έναν τοπικό σύνδεσμο
  • καθιστάς σύνδεσμο μια εικόνα
Λέξεις κλειδιά
Last modified: Wednesday, 7 March 2018, 1:08 PM