Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://ask.libreoffice.org/en/questions/ για να ανοίξετε τον πόρο.