Στόχος του εκπαιδευτικού υλικού: Στο τέλος της συνεδρίας οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  1. Περιγράψουν τα ανοιχτά δεδομένα

  2. Απαριθμήσουν προβλήματα που δημιουργούνται με τη χρήση μη-ανοιχτών δεδομένων

  3. Περιγράψουν την αξία των ανοιχτών δεδομένων για το δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τους ερευνητές

  4. Αναφέρουν παράδειγμα χρήσης ανοιχτών δεδομένων στο δημόσιο τομέα

  5. Απαριθμήσουν τους βασικούς φορείς του οικοσυστήματος των δημόσιων δεδομένων

  6. Αναγνωρίσουν και περιγράψουν το είδος ανοιχτής άδειας που εφαρμόζεταιΣτόχος του εκπαιδευτικού υλικού : Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να  εισάγουν μία παρεχόμενη υπηρεσία ή διαδικασία στο diadikasies.gr.

  • Να μπορούν να την κατηγοριοποιήσουν και να την μεταβάλλουν, (ως προς το περιεχόμενο της και να τη διαγράψουν).

  • Να εισαγάγουν αρχεία πολυμέσων και να δημιουργήσουν εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδέσμους.

  • Να δημιουργήσουν μία παρεχόμενη υπηρεσία/διαδικασία με ευανάγνωστη δομή, σωστά κατηγοριοποιημένη με τη νομοθεσία που την τεκμηριώνει και τους απαραίτητους συνδέσμους.