Περιγραφή θέματος

  • Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ως εκπαιδευόμενοι θα μπορείτε να:

   • δηλώσετε τι είναι η πλακέτα NodeMCU
   • περιγράφετε και να αναλύετε τις εφαρμογές της πλακέτας NodeMCU και του τσιπ ESP8266
   • διακρίνετε τα βασικά στοιχεία του Arduino IDE
   • ρυθμίζετε το Arduino IDE στους υπολογιστές με βάση τις ρυθμίσεις για το NodeMCU
  • Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ως εκπαιδευόμενοι θα μπορείτε να:
   • περιγράψετε τι είναι ένα LED και τη χρήση του
   • δηλώσετε τι είναι ένας αντιστάτης και η λειτουργία του
   • συνδυάσετε ηλεκτρονικά στοιχεία για να δημιουργήσετε ένα κύκλωμα
   • δημιουργείτε τον κώδικα για να αναβοσβήνει το LED
  • Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ως εκπαιδευόμενοι θα μπορείτε να:

   • δημιουργήσετε ένα κύκλωμα με πολλαπλές λυχνίες LED
   • προγραμματίσετε το NodeMCU για να ενεργοποιείτε και να σβήσετε τις λυχνίες LED, τη μία μετά τη άλλη
   • αλλάζετε την ταχύτητα αναβοσβήματος σε μεγαλύτερη ή μικρότερη
   • προσθέτετε περισσότερες λυχνίες LED στο κύκλωμα
  • Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ως εκπαιδευόμενοι θα μπορείτε να:

   • περιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε κουμπιά σε κυκλώματα
   • δημιουργήσετε ένα κύκλωμα για να ενεργοποιήσετε μια λυχνία LED όταν πιέζετε ένα κουμπί
   • δημιουργήσετε τον κώδικα για το παραπάνω κύκλωμα
   • περιγράψετε τη χρήση σχολίων μέσα σε ένα πρόγραμμα Arduino IDE
   • περιγράψετε το δυαδικό σύστημα και να αντιστοιχίσετε δυαδικούς σε δεκαδικούς αριθμούς και αντίστροφα
   • συνδυάσετε πολλά LED και κουμπιά για να δημιουργήσετε δυαδικές ακολουθίες
  • Προβολή Λάβετε βαθμό Λάβετε βαθμό επιτυχίας
  • Εδώ μπορείτε να συζητήσετε οτιδήποτε αφορά τις δραστηριότητες της συγκεκριμένης ημέρας με άλλους μαθητές και εκπαιδευτές. Ασκήσεις, λύσεις κουίζ, ιδέες για να γίνει αυτό το μάθημα καλύτερα και φυσικά.........πιο διασκεδαστικό!