Άναψε τα LEDs, το ένα μετά από το άλλο...

Τώρα, ας προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα με τέσσερα LEDs που θα ανάβουν και μετά από λίγο θα σβήνουν στη σειρά.

Πρώτα απ όλα, συνδέουμε τα LEDs, τα καλώδια και το NodeMCU στο breadboard, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε χρώμα καλωδίου θέλετε, όχι μόνο αυτά που εμφανίζονται παρακάτω):


Όπως παρατηρούμε, χρησιμοποιούμετις εξόδους D0, D1, D2, και D3, ή τις εξόδους 16, 5, 4 and 0 αν μιλάμε στη γλώσσα του Arduino IDE! 


Έτσι, πρέπει να δηλώσουμε τις επαφές σαν εξόδους και μετά να δώσουμε εντολές digitalWrite()  high ή low, χρησιμοποιώντας μία καθυστέρηση μετά από κάθε μία από αυτές τις εντολές.

Στη συνέχεια, αντιγράφουμε τον ακόλουθο κώδικα στο the Arduino IDE και ανεβάζουμε το πρόγραμμα:

void setup() {
   pinMode(16, OUTPUT);
   pinMode(5, OUTPUT);
   pinMode(4, OUTPUT);
   pinMode(0, OUTPUT);
}


void loop() {
  digitalWrite(16, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(5, HIGH);
  delay(200);      
  digitalWrite(4, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(0, HIGH);
  delay(200); 
  digitalWrite(16, LOW);
  delay(300);
  digitalWrite(5, LOW);
  delay(300);
  digitalWrite(4, LOW);
  delay(300);
  digitalWrite(0, LOW);
  delay(300);
}

Είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα;
Τώρα σκεφτείτε, πώς μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερα LEDs και τι θα έπρεπε να κάνουμε αν θελήσουμε να τα κάνουμε να αναβοσβήνουν γρηγορότερα; Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός από LEDs που μπορούμε να χειριστούμε;

Πειραματιστείτε, παίξτε, διασκεδάστε!