Περιγραφή θέματος

  • Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ως εκπαιδευόμενοι θα μπορείτε να:

   • περιγράφετε και χρησιμοποιήστε ένα φωτοαντιστάτη
   • δημιουργείτε ένα κύκλωμα που να ανιχνεύει και να μετράει το φως
   • χρησιμοποιείτε τη σειριακή οθόνη στο περιβάλλον IDE του Arduino
   • αντιστοιχίζετε το ποσό φωτός που ανιχνεύετε σε τιμές στη σειριακή οθόνη
  • Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ως εκπαιδευόμενοι θα μπορείτε να:

   • χειριστείτε μια δέσμη λέιζερ
   • δημιουργήσετε ένα κύκλωμα που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη δέσμη λέιζερ
   • κατασκευάζετε τον κώδικα του NodeMCU για να αναβοσβήνει η δέσμη λέιζερ
  • Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ως εκπαιδευόμενοι θα μπορείτε να:

   • περιγράψετε τι είναι ένας βομβητής (buzzer) και τις χρήσεις του
   • δημιουργήσετε ένα κύκλωμα με βομβητή και NodeMCU
   • προγραμματίσετε το NodeMCU για να παράγει απλά ηχητικά σήματα (μπιπ)
   • παράγετε μελωδίες που δημιουργούνται από συγκεκριμένες εντολές σε Arduino IDE, με NodeMCU και βομβητή
  • Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ως εκπαιδευόμενοι θα μπορείτε να:

   • δημιουργήσετε ένα κύκλωμα βασισμένο σε δέσμη λέιζερ, φωτοαντίσταση, βομβητή και πλακέτα NodeMCU
   • δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα για να κάνετε το παραπάνω κύκλωμα να λειτουργεί ως παγίδα λέιζερ
   • περιγράψετε την έννοια της μεταβλητής
   • χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μεταβλητών λογικές ή ακέραιες
   • επαναφέρετε το κύκλωμα μετά την ενεργοποίησή του για να σταματήσετε το ηχητικό σήμα του βομβητή
  • Προβολή Λάβετε βαθμό Λάβετε βαθμό επιτυχίας
  • Κάντε μια υποβολή Λάβετε βαθμό
  • Εδώ μπορείτε να συζητήσετε οτιδήποτε αφορά τις δραστηριότητες της συγκεκριμένης ημέρας με άλλους μαθητές και εκπαιδευτές. Ασκήσεις, λύσεις κουίζ, ιδέες για να γίνει αυτό το μάθημα καλύτερα και φυσικά.........πιο διασκεδαστικό!