Περιγραφή θέματος

 • Γενικά


  Καλωσόρισες!

  Το πρόγραμμα κατάρτισης «Γίνε Πολίτης Δημοσιογράφος με το Κινητό σου» έχει σκοπό την βασική κατάρτιση νέων 18 – 28 ετών σε θέματα σχετικά με την άσκηση του λειτουργήματος «δημοσιογραφία του πολίτη», με εργαλείο διεξαγωγής και μέσο δημοσίευσης το κινητό τηλέφωνο.

  Το εγχείρημα αυτό προέκυψε από την διαπιστωμένη ανάγκη κάλυψης του ελλείμματος γνώσεων και τεχνικής που έχουν οι νέοι «ερασιτέχνες της δημοσιογραφίας». Συγκεκριμένα, ο στόχος του προγράμματος είναι να δώσει άρτια απάντηση σε τρία πεδία: στην έλλειψη δημοσιογραφικής εκπαίδευσης, στην έλλειψη προσδιορισμού του ρόλου του πολίτη-δημοσιογράφου και στην έλλειψη γνώσης της κατάλληλης αξιοποίησης των δυνατοτήτων των σύγχρονων κινητών τηλεφώνων για παραγωγή δημοσιογραφικού έργου.

  Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε έχει διαμορφωθεί τόσο για τη διεξαγωγή σεμιναρίου δια ζώσης, όσο και για την αυτοεκμάθηση μέσω της πλατφόρμας Moodle (elearn.ellak.gr), με άδεια χρήσης CC-BY-SA. Το υλικό ακολουθεί τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • δημοσιευμένα άρθρα και άλλη σχετική βιβλιογραφία
  • παρουσιάσεις εμπλουτισμένες με παραδείγματα
  • διαδικτυακές πηγές με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό
  • βιντεοπαρουσιάσεις και μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις
  • υποδειγματικές δραστηριότητες που οδηγούν σε αξιολόγηση

   

  Επίσης, τα υλικό έχει διαμορφωθεί σε τρόπο ώστε:

  • να διευκολύνει και να καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους στη μελέτη τους
  • να προάγει την αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων με το εκπαιδευτικό υλικό
  • να αξιοποιεί την πολυτροπικότητα και τα πολυμέσα (γραπτό και βιντεοσκοπημένο  λόγο, οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα) για να επεξηγήσει έννοιες και να τις παρουσιάσει με εύληπτο και κατανοητό τρόπο, καθώς και να προσελκύσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων
  • να επιτρέπει την αξιολόγηση και ενημέρωση των εκπαιδευόμενων για την πρόοδό τους.

   

  Η ύλη χωρίζεται σε οκτώ (8) ενότητες, με τρία μαθήματα σε κάθε ενότητα. Στο τέλος κάθε μαθήματος προτείνονται δραστηριότητες, προκειμένου να εμπεδώσει ο συμμετέχων τα κρίσιμα σημεία της ύλης και να εξοικιωθεί με την χρήση των αντίστοιχων εργαλείων. Επίσης, στο τέλος κάθε μαθήματος παρέχεται βιβλιογραφία, που επιτρέπει την εμβάθυνση στα ζητήματα που τέθηκαν.

  Για την αξιολόγησή τους, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην ολοκλήρωση δραστηριοτήτων που συνδυάζουν θεωρία, εξάσκηση και υλοποίηση. Κρίνονται με τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας, με βαθμολογία από 1 έως 100 και βάση επιτυχούς παρακολούθησης το 51. Οπότε, η τελικά βαθμολογία προκύπτει βάσει του ακόλουθου απλού τύπου:

  Ω = (Ζ1 +Ζ2 +… ΖΝ)/Ν

  όπου:    Ζi = η βαθμολογία ανά δραστηριότητα, με άριστα το 100

              Ν = ο συνολικός αριθμός των δραστηριοτήτων

              Ω = η τελική βαθμολογία του εκπαιδευόμενου

  Παράδειγμα: Έστω ότι ο συνολικός αριθμός των δραστηριοτήτων είναι πέντε  (Ν = 5).

  Αν ο εκπαιδευόμενος ολοκλήρωσε όλες τις δραστηριότητες και βαθμολογήθηκε με 60, 80, 100, 80, 80, τότε Ω = (60+80+100+80+80)/5 = 400/5 = 80

  Αν ο εκπαιδευόμενος ολοκλήρωσε μόνο τις τρεις δραστηριότητες και βαθμολογήθηκε στις τρεις με 60, 80, 100 και στις δύο με 0, τότε Ω = (60+80+100+0+0)/5 = 240/5 = 48

  Οι εκπαιδευόμενοι που δεν ολοκλήρωσαν με επιτυχία κάποιες δραστηριότητες έχουν το δικαίωμα να ξαναπροσπαθήσουν όσες φορές χρειαστεί ωσότου αποκτήσουν βαθμολογία επιτυχούς παρακολούθησης (51 έως 100).

   

  Πεποίθησή μας είναι ότι, στο τέλος αυτού του προγράμματος κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα έχουν μάθει όλα όσα απαρτίζουν τον τίτλο του και το πώς επιτυγχάνεται η ολότητά του. Δηλαδή, θα έχουν μάθει:

  • τι είναι και πώς λειτουργεί ο δημοσιογράφος,
  • τι είναι και πώς λειτουργεί ο πολίτης-δημοσιογράφος,
  • τι είναι και πώς λειτουργεί ο πολίτης-δημοσιογράφος-με το κινητό του

  Τα μόνα προαπαιτούμενα είναι να έχει κανείς

  • τις βασικές δεξιότητες πληροφορικής για διαδικτυακή πλοήγηση/ανάγνωση/γραφή και
  • να έχει επάρκεια ανάγνωσης και κατανόησης στα Αγγλικά – λόγω του ότι η βιβλιογραφία της ύλης προέρχεται κυρίως από τον αγγλόφωνο κόσμο.

   

  Ο συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού,

  Τάσος Καφαντάρης

  Ηλ. Μηχ. Η/Υ – Δημοσιογράφος Επιστημών


  ΥΓ: Μπορείς να παρακολουθήσεις αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης και μέσα από το κινητό σου τηλέφωνο, αν εγκαταστήσεις την δωρεάν εφαρμογή Moodle (για Android ή iPhone iOS).


   


 • Με το τρίτο μάθημα θα ολοκληρώσουμε το θέμα της «οπτικοποιημένης δημοσιογραφίας» με το πιο πολυμεσικό κομμάτι του, το βιντεορεπορτάζ. Είναι πολυμεσικό διότι μπορεί να συνδυάζει εικόνα, κινούμενη εικόνα, ήχο (ζωντανό ή και εκ των υστέρων) και κείμενο. Υπάρχουν αρκετά που πρέπει να μάθεις για να διευθύνεις αυτή την «ορχήστρα»: τη ρύθμιση της τεχνολογίας, τη ρύθμιση του χειρισμού της, τον έλεγχο της φωνής σου και την επεξεργασία του βίντεο και του ήχου του.


  Περιεχόμενα 3ου μαθήματος

  • Βιντεο-ρεπορτάζ
  • -  Επιλογές βιντεολήψης
  • Η επεξεργασία του βίντεο
  • H φωνή του ρεπόρτερ
  • Η επεξεργασία του ήχου

   


  Βιντεορεπορτάζ


  Από τεχνική σκοπιά, το βιντεορεπορτάζ δεν είναι παρά μια προέκταση του φωτορεπορτάζ: Συρραφή διαδοχικών φωτογραφιών, συν ηχογράφηση, συν κειμενογράφηση. Γι’ αυτό και εφαρμογές όπως το Open Camera περιλαμβάνουν την βιντεοσκόπηση ως εγγενή δυνατότητα.

  • Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις πριν αρχίσεις ένα βιντεορεπορτάζ είναι να… γυρίσεις το κινητό σου σε «Airplane Mode». Ο λόγος είναι ότι δεν θα ήθελες να διακοπεί η λήψη σου από κάποιο τηλεφώνημα.

  • Το δεύτερο είναι να σκουπίσεις τον φακό σου με το ειδικό πανάκι καθαρισμού γυαλιών που πάντα πρέπει να έχεις μαζί σου.

  • Το τρίτο είναι να έχεις επιλεγμένη τη ρύθμιση «Use Camera2 API», ώστε να έχεις τη δυνατότητα χειροκίνητων ρυθμίσεων της κάμερας. Οπότε, τώρα, πρέπει να σιγουρευτείς ότι έχεις αποεπιλεγμένη τη ρύθμιση αναγνώρισης προσώπων (Face Detection) και τη ρύθμιση αυτόματης εστίασης (Auto Focus). Διαφορετικά, το βίντεό σου θα βγει… μεθυσμένο: η κάμερα θα εστιάζει διαδοχικά σε διάφορα στοιχεία της εικόνας, χωρίς τον έλεγχό σου.


  • Το τέταρτο είναι να αποφασίσεις αν θα έχεις επιλεγμένη ή  αποεπιλεγμένη την σταθεροποίηση εικόνας μέσω λογισμικού (Image Stabilization): Ενώ μας την προσφέρουν τα σύγχρονα smartphones, το κάνουν με επιπτώσεις στην τελική ποιότητα της εικόνας. Το πόσο την «φτωχαίνουν» εξαρτάται από το κινητό που έχεις - και για να δεις το πόσο ,θα πρέπει πρώτα να έχεις κάνει δοκιμές με και χωρίς τη συγκεκριμένη επιλογή. Πάντως, αν ήδη έχεις αγοράσει λαβή σταθεροποίησης, σίγουρα μπορείς να την αποεπιλέξεις.

  • Επίσης, αν χρησιμοποιείς εξωτερικό μικρόφωνο, θα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι έχεις επιλεγμένη τη σχετική ρύθμιση.

   


  Χρήσιμο:

  Παίρνεις συνέντευξη σε θορυβώδη δρόμο αλλά δεν έχεις εξωτερικό μικρόφωνο; Σύνδεσε στο κινητό τα… ακουστικά σου και πλησίασέ τα στον άνθρωπο για να μιλήσει. Θα δουλέψει!

        

  • Έπειτα, πρέπει να έχεις επιλεγμένη την κατάλληλη ρύθμιση για την ανάλυση του βίντεο: Αν πρόκειται για ντοκιμαντέρ που θα αναπαραχθεί τηλεοπτικά, ίσως είναι σκόπιμο να διαλέξεις την ανάλυση – αν βεβαίως έχεις τεράστιο αποθηκευτικό χώρο. Αν όχι, τότε η επιλογή HD είναι είναι η καλύτερη, με την SD απλώς ικανοποιητική.  Προειδοποίηση:

  Η λήψη με υψηλή ανάλυση () θερμαίνει το κινητό τηλέφωνο. Ιδιαίτερα αν γίνεται με λιακάδα (όπως συχνά είναι οι συνθήκες στη χώρα μας) τότε απειλείται υπερθέρμανση, που το λιγότερο θα αλλοιώσει τα χρώματα της λήψης σου και, το περισσότερο, θα... καταστρέψει το κινητό σου. Πρώτο μέτρο προφύλαξης, λοιπόν, είναι το κατέβασμα της ανάλυσης και δεύτερο η χρήση κάποιου σκιαδίου για το κινητό. Το σκιάδιο (ομπρελίτσα) είναι πιο εύκολο αν χρησιμοποιείς "πλαίσιο σταθεροποίησης" για το κινητό, οπότε το φτιάχνεις με σύρμα και χαρτί και το γαντζώνεις στο πλαίσιο.  


  • Πολύ σημαντική είναι επίσης η ρύθμιση που θα έχεις επιλέξει για των αριθμό των καρέ ανά δευτερόλεπτο (Video frame rate): Τα 25 fps είναι ο αριθμός των καρέ που χρειάζεσαι εφόσον βρίσκεσαι στην Ελλάδα - και γενικά στην Ευρώπη/Ασία/ Αφρική/Ωκεανία. Αν βρίσκεσαι στην Αμερική, τότε πρέπει να επιλέξεις 30 fps για… να μην βλέπεις τα αναμένα φώτα των πόλεων να τρεμοπαίζουν (λόγω του ότι εκεί η συχνότητας του ρεύματος είναι 60 Hz ενώ σε εμάς 50). Αν, πάλι, θέλεις να βιντεοσκοπίσεις κάτι σε αργή κίνηση (Slow Motion), με υψηλή ποιότητα λήψης, τότε θα χρειαστεί να ανεβείς στα 50 ή 100 fps στην Ευρώπη, ενώ στην Αμερική στα 60 /120 fps.

       Βιντεοσκοπούμε με 25 fps όπου το ρεύμα έχει 50 Hz και με 30 όπου έχει 60.

   

  Τώρα, μπορείς να βγεις στον δρόμο, έχοντας υπόψη σου τα ακόλουθα:

   

  Επιλογές βιντεολήψης


  1. Εικόνα λήψης

  Πώς θα κινείς την «κάμερα»; Πώς αποφασίζεις την κάθε επιλογή; Πώς θα τοποθετείσαι σε σχέση με το αντικείμενο της λήψης σου;

  • Pan λέγεται η οριζόντια κίνηση της κάμερας, από μια στεθερή θέση. Θα επιτρέψει στο κοινό σου να δει το όλο σκηνικό, ή να παρακολουθήσει ένα θέμα από απόσταση.
  • Dolly λέγεται η παρακολούθηση του θέματος από κοντά, με ομαλή οριζόντια κίνηση Θα επιτρέψει στο κοινό σου να ακολουθήσει το θεμα από μια στενή εγγύτητα.
  • Tilt είναι η κλίση της κάμερας από το ίδιο οριζόντιο επίπεδο, ώστε το κοινό σου να παρακολουθήσει μια κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
  • Crane είναι η μετακίνηση της ίδιας της κάμερας (του κινητού) προς τα επάνω ή προς τα κάτω, προκειμένου να προσφέρει διαφορετική οπτική του θέματος.
  • Handheld είναι η σκόπιμα ερασιτεχνική λήψη, προκειμένου να πάρει το κοινό την αίσθηση μιάς δραματικής και αιφνίδιας εξέλιξης. 
  • Zoom είναι η μεταβολή της απόστασης εστίασης: Μεγεθύνοντας επιτρέπεις στο κοινό να δει λεπτομέρειες, ενώ σμικρύνοντας πλαισιώνεις καλύτερα το θέμα σου με το γύρω σκηνικό. Θυμήσου όμως ότι το ζουμ μεγέθυνσης μέσω λογισμικού χαλάει την ποιότητα της εικόνας. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσεις εξωτερικό μαγνητικό τηλεφακό.  

   

  2. Ήχος λήψης

  Από πού προέρχεται ο ήχος του βίντεο και πώς χρησιμοποιείται;

  • Διηγητικός ήχος (Diegetic sound) είναι ο ήχος που συλλαμβάνεται μαζί με τη λήψη των εικόνων.
  • Εξωδιηγητικός ήχος (Extradiegetic) είναι αυτός που προστίθεται στο βίντεο μετά τη λήψη του. Μπορεί να είναι η προσθήκη αφήγησης από πλευράς του δημοσιογράφου ή μπορεί να είναι η προσθήκη κάποιας μουσικής επένδυσης. Θυμήσου, σε αυτό το σημείο, ότι αν κάνεις ρεπορτάζ και όχι ντοκιμαντέρ δεν προσθέτεις μουσική: Το ρεπορτάζ είναι η πιστή απεικόνιση της πραγματικότητας, χωρίς στολίδια.

  Η προσθήκη εξωδιηγητικού ήχου μάς φέρνει τώρα στο επόμενο σημαντικό θέμα, που είναι η επεξεργασία του βίντεο μετά τη λήψη του.

   

  Η επεξεργασία του βίντεο

  Οι εφαρμογές βιντεολήψης δεν διαθέτουν συνήθως εργαλεία επεξεργασίας του βίντεο. Η Open Camera επιτρέπει μόνο τον έλεγχο της περικοπής του (Trim). Για περισσότερες δυνατότητες – όπως η σύνθεση πολλών βίντεο, τα εφέ μετάβασης από το ένα στο άλλο, η περιστροφή τους, η αλλαγή της ταχύτητας προβολής, η ένθεση βίντεο σε βίντεο (PIP) και η προσθήκη ήχου – θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλη εφαρμογή. Η πιο καλή, γρήγορη και δωρεάν που βρήκαμε είναι το Vlogit.

  (Πολύ καλό είναι και το KineMaster, αλλά προβάλλει διαφημίσεις που σίγουρα ενοχλούν).

  Σημείωση

  Το Vlogit μπορεί να συνδεθεί εσωτερικά με την Open Camera και να κάνει λήψη βίντεο μέσω αυτής [Επιλογή “From Camera” > “Open Camera”].

   

  Η όλη διαδικασία στο Vlogit έχει μόλις 4 βήματα:

  1. Εισαγωγή βίντεο και φωτογραφιών: Τραβάς βίντεο μέσα από το Vlogit (με την κάμερα του κινητού σου ή την εφαρμογή Open Camera [Επιλογή “From Camera” > “Open Camera”], ή εισάγεις από τη βιβλιοθήκη υπάρχοντα βίντεο και φωτογραφίες για επεξεργασία. Εκτός από την εισαγωγή από τη βιβλιοθήκη, η Vlogit επιτρέπει την εισαγωγή φωτογραφιών και βίντεο απευθείας από λογαριασμούς κοινωνικών μέσων όπως το Facebook, το Instagram και το Google Drive.
  2. Προσθήκη τίτλου:  Το Vlogit προσφέρει πάνω από 10 προσαρμόσιμους τύπους εισαγωγικών τίτλων για να ξεκινήσεις το βίντεό σου.
  3. Αν θες, μπορείς να προσθέσεις σε όποιο σημείο του βίντεο κείμενα, μουσική και εφέ.
  4. Όταν τελειώσεις την επεξεργασία, μπορείς να πάρεις μια «οθονιά» από το βίντεό σου και να φτιάξεις μια μικρογραφία με κείμενο (video thumbnail) για να προβάλεις το βίντεό σου στο YouTube ή το Instagram.

   

  Για μια εισαγωγή στην επεξεργασία βίντεο με το Vlogit, δες αυτό:


  (Η παρουσιάστρια κακώς το ονομάζει «εργαλείο ειδικά για το YouTube», καθώς το Vlogit επιτρέπει και την αποστολή σε YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, και σώζει το βίντεο στο κινητό τηλέφωνο ή σε διαδικτυακό δίσκο).

   

  H φωνή του ρεπόρτερ

  Για το πώς θα ακούγεσαι σωστά σε ένα βιντεορεπορτάζ, υπάρχουν κάποιες «καλές πρακτικές» που ακολουθούν οι ρεπόρτερ του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, που σκόπιμο είναι να υιοθετήσεις κι εσύ:

  1) Βηματοδότηση και διάρκεια

  Η βηματοδότηση έχει να κάνει με τον ρυθμό εκφοράς της ομιλίας σε ένα βιντεορεπορτάζ, προκειμένου να βοηθηθεί το κοινό στο να την συλλάβει. Για τους περισσότερους ανθρώπους, οι λέξεις προσλαμβάνονται γρηγορότερα από το μάτι (ανάγνωση) απ’ ότι από το αυτί (ακρόαση). Το μάτι μπορεί να «πιάσει» 250 λέξεις το λεπτό, ή περισσότερο. Εσύ όμως, αν τις πεις τόσο γρήγορα… κανείς δεν θα σε καταλάβει, γιατί το αυτί του δεν το αντέχει.

  Οι έμπειροι, λοιπόν, ρεπόρτερ φροντίζουν να μιλούν με ρυθμό τρεις (3) περίπου λέξεις ανά δευτερόλεπτο, ή περίπου 180 λέξεις/λεπτό. Αν πάς πιο αργά θα ακούγεσαι σαν… κοιμισμένος, αν πας πιο γρήγορα θα γελάνε όλοι με τον «Παπατρέχα».

  Επίσης, να θυμάσαι ότι πέρα από τον βηματισμό σημασία έχει και η διάρκεια: Δεν είναι ο δημοσιογράφος ο πρωταγωνιστής της «ταινίας» αλλά το θέμα του. Άρα, τα λόγια σου «λίγα και καλά».

  2) Ροή και ευφράδεια

  Η ομαλή, ψύχραιμη και καθαρή ομιλία είναι χρυσός. Αντίθετα, αν ακούγεσαι νευρικός, πρόχειρος, διστακτικός ή… τραυλός, έχασες το κοινό σου. Όταν σε βλέπουν στην οθόνη να περιγράφεις τα δρώμενα, το τελευταίο που θέλουν είναι να σε ακούν να σέρνεις τις λέξεις και να τις μπολιάζεις με «εεεμ» και «ααα». Προπονήσου στον καθρέφτη για να βελτιωθείς, βιντεοσκόπησε τον εαυτό σου να μιλάει και βρες τη συνταγή που θα «σε φέρνει στα ίσα σου» πριν βγεις στον φακό.

  3) Πότε βγαίνεις στον φακό;


  Η εμφάνιση του δημοσιογράφου/βιντεολήπτη στον φακό (το λεγόμενο «Standup») γίνεται για «γέμισμα» της ιστορίας, κυρίως για τους εξής λόγους:

  • Για να καταγράψεις την παρουσία σου στον χώρο του ρεπορτάζ και να απαντήσεις στο ερώτημα «Πού είμαι και γιατί είμαι εδώ;». Άρα, πρέπει να αρχίσεις καθορίζοντας ποιος είσαι, την τοποθεσία που βρίσκεσαι και το τι συμβαίνει.
  • Για να περιγράψεις κάτι που προηγήθηκε της ιστορίας που τώρα δείχνεις με το βίντεό σου.
  • Για να αλληλεπιδράσεις με τα πρόσωπα του θέματος της ιστορίας σου.
  • Για να δημιουργήσεις «γέφυρα» ανάμεσα σε δύο στοιχεία της ιστορίας σου (ακόμη κι αν πρόκειται για μετάβαση σε αντιδιαμετρικό σημείο βιντεολήψης, ή αλλαγή τοποθεσίας).
  • Για να δείξεις και να επισημάνεις κάτι.
  • Για να καλύψεις το όποιο οπτικό κενό της ιστορίας σου, επειδή δεν έχεις σχετικό βίντεο.
  • Για να εξηγήσεις το τι ενδέχεται να επακολουθήσει - επειδή, βεβαίως, δεν έχεις να δείξεις βίντεο από κάτι που δεν έχει ακόμη συμβεί.

  Εντέλει, είναι κατανοητό να είσαι νευρικός όταν πρόκειται να εμφανιστείς στην κάμερα. Το να κρατήσεις την παρουσία σου σύντομη και εστιασμένη θα σε βοηθήσει:

  • Μην «βγεις» για πάνω από 12 - 20 δευτερόλεπτα κάθε φορά και μην πεις περισσότερες από δύο (2) φράσεις – εκτός κι αν όντως το απαιτεί το θέμα.
  • Πριν αρχίσεις να μιλάς, πάτα το εικονίδειο της εμπρός κάμερας (Selfie) και δες πώς δείχνεις – έστω κι αν κάνεις τη λήψη με τον πίσω φακό, για υψηλότερη ανάλυση. Δώστε προσοχή στο φως και βεβαιώσου ότι δεν θα το έχεις πίσω σου.
  • Θυμίσου να είσαι φυσικός. Ακόμη κι αν κρατάς μικρόφωνο στο χέρι, χρησιμοποίησε το άλλο σου χέρι εκφραστικά, για την «οπτικοποίηση των όσων λες».
  • Μίλα στην κάμερα σαν να είναι άνθρωπος. Μην της φωνάζεις! Ακόμη κι αν βρίσκεσαι σε θορυβώδες περιβάλλον, το μικρόφωνο θα πιάσει τη φωνή σου.
  • Αν πρόκειται να μετακινηθείς από τη θέση σου την ώρα που μιλάς, καν’ το για τον εξής λόγο: «Πάω για να δείξω κάτι στο κοινό μου». Μην περπατάς άσκοπα. Επίσης, άρχισε να περπατάς πριν αρχίσεις να μιλάς και σταμάτα όταν είναι να μιλήσεις.
  • Αν πρόκειται για συνέντευξη, συζήτησε με τον συνεντευξιαζόμενο στο ίδιο οπτικό επίπεδο, κοιτώντας τον/την στα μάτια, εκτός κι αν έχεις συγκεκριμένο λόγο για λήψη από υψηλή ή χαμηλή γωνία.
  • Τέλος, όταν τελειώσεις τη βιντεολήψη του ομιλούντος εαυτού σου, μην φύγεις χωρίς να ελέγξεις πώς βγήκες. Αν δεν είσαι ικανοποιημένος, κάνε κι άλλη λήψη. Είναι, γενικά, καλή πρακτική το να βλέπεις το όλο βιντεορεπορτάζ πριν φύγεις από τον χώρο, γιατί… μετά θα είναι αργά.

   

  4) Η προσθήκη ομιλίας εκ των υστέρων (Voice Over)

  Αν θέλεις να προσθέσεις εισαγωγή, περιγραφές ή εξηγήσεις στο ρεπορτάζ σου, κάν’το αφού  τελειώσεις – στο Vlogit, με την επιλογή "Voice Over".


   

  Σημαντικό:

  Αν πρόκειται για θέμα στο οποίο γνωρίζεις τι θέλεις να πεις και να ρωτήσεις (όπως είναι μια προγραμματισμένη συνέντευξη) και βιντεοσκοπείς μόνος σου, τότε δεν θα έχεις την ευχέρεια να κοιτάς τις σημειώσεις σου σε μπλοκάκι ή σελίδες χαρτί. Θα «σε σώσει» το να έχεις εγκατεστημένη μία εφαρμογή όπως το Oratory (iPhone/Android, δωρεάν), η οποίο μπορεί να σου εμφανίζει στην οθόνη του κινητού κυλιόμενο το κείμενό σου (autocue).

   

  Η επεξεργασία του ήχου

  Λόγω των συνθηκών εργασίας του πολίτη-δημοσιογράφου (σε θορυβώδεις χώρους), η ποιότητα του ήχου στο βίντεο συχνά παρουσιάζει προβλήματα. Οι εφαρμογές επεξεργασίας βίντεο – όπως το Vlogit – παρέχουν χειρισμό τοποθέτησης ή περικοπής του ήχου στο βίντεο, αλλά όχι βελτίωσή του.

  Η απλή λύση είναι να ηχογραφείς μέσω εφαρμογής που έχει φίλτρο θορύβου, όπως το Voice Recorder Skyro ή το ClearRecord Lite. Αλλά η επαγγελματική λύση είναι να παίρνεις τον ήχο από το βίντεο και να τον περνάς σε ένα καλό πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, όπως το Αudacity (Windows, Mac OS X, GNU/Linux – δωρεάν). Δυστυχώς, όμως, το Audacity δεν διατίθεται ως εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, ούτε υπάρχει ακόμη κάποια τέτοια εφαρμογή με τις δυνατότητές του.

  Για το πώς γίνεται το «κούρεμα του θορύβου» στο Audacity, δες εδώ:

   

  Αν, λοιπόν, χρειάζεσαι να «βγάλεις τον θόρυβο» από κάποιο βίντεό σου, ή να αυξήσεις/μειώσεις την ένταση της φωνής σου σε κάποια σημεία μιάς συνέντευξης, ο δρόμος σου θα είναι ο εξής:

  1. Μετατροπή αντιγράφου του βίντεο σε ηχητικό αρχείο (πχ. mp4 > mp3) μέσω κάποιας αντίστοιχης εφαρμογής, όπως το Media Converter (iPhone/Android – δωρεάν).
  2. Εισαγωγή του ηχητικού αρχείου στο Audacity και επεξεργασία του.
  3. Μεταφορά του βελτιωμένου ηχητικού αρχείου στο κινητό σου.
  4. Άνοιγμα στο Vlogit του αρχικού σου αρχείου βίντεο και αφαίρεση του ήχου [επιλογή Mute]. Στη συνέχεια, πρόσθεση το επεξεργασμένου ηχητικού αρχείου, έλεγχος της σωστής τοποθέτησης στη ροή και… σώσιμο.

   

  Σημαντικό:

  Η πιο παραγωγική (και λιγότερο επιβρυντική για το κινητό σου) σειρά εργασιών στην επεξεργασία βίντεο και ήχου, είναι:

  1. Πρώτα, ασχολείσαι με την κοπτορραπτική του περιεχομένου (μοντάζ).
  2. Έπειτα, επεξεργάζεσαι το μονταρισμένο περιεχόμενο από το τέλος προς την αρχή και επεξεργάζεσαι (ή και προσθέτεις) τον ήχο.
  3. Τέλος, κάνεις τις οριστικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης προβολής (format, αριθμός καρέ/δευτερόλεπτο κλπ.) και παράγεις το βίντεο.

   

   

  Συνοψίζοντας:

  Το βιντεορεπορτάζ σπάνια «βγαίνει με τη μία». Είτε λόγω των συνθηκών βιντεολήψης και ηχοληψίας, είτε λόγω των αναγκών διαχείρισης του περιεχομένου για να χωρέσει σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, χρειάζεται η προσεκτική επεξεργασία του.

  Το καλό αποτέλεσμα ξεκινά από τις σωστές επιλογές βιντεολήψης στο λογισμικό του κινητού σου και την φροντίδα σου για τα σωστά επίπεδα ήχου, χωρίς θόρυβο. Συνεχίζεται με την επεξεργασία του βίντεο, την μείξη ή και την πρόσθεση σκηνών, εικόνων, τίτλων, κειμένων και φωνής και την επεξεργασία του ήχου. Τελειώνει με τις ρυθμίσεις εξαγωγής στην επιθυμητή διαμόρφωση.


   

  Βιβλιογραφία:

   

  • Δείγμα βιντεορεπορτάζ με κινητό (του Dougal Shaw, BBC)

  https://www.facebook.com/bbcnews/videos/10155322030712217/

  • Open Camera App Tutorial - Filming with Android Camera Apps!

  https://www.youtube.com/watch?v=fQOMbaDaMN8

  • Οpen Camera Android App Crop Guide

  https://www.youtube.com/watch?v=ymrbIAn0Q4g

  • iPhone Mobile Journalism -- Camera

  https://www.youtube.com/watch?v=pcdOBcJP-PI  

  • Tutorial - Introduction to Mobile Journalism (MoJo)

  https://www.youtube.com/watch?v=rBkG8qXdTyM

  • How to get cinematic footage on an iPhone

  https://www.youtube.com/watch?v=1SLGQsL9MC8

  • Πώς να κάνεις επεξεργασία βίντεο με κινητό, δωρεάν - Vlogit Video Tutorial

  https://www.youtube.com/watch?v=CchtXUD9K5g

  • How to edit videos on iPhone or Android, with Vlogit

  https://www.youtube.com/watch?v=tZZNlqtkKys&t=322s

  • Audacity: Complete Tutorial Guide to Audacity for Beginners

  https://www.youtube.com/watch?v=aCisC3sHneM