Topic outline

 • General


  Καλωσόρισες!

  Το πρόγραμμα κατάρτισης «Γίνε Πολίτης Δημοσιογράφος με το Κινητό σου» έχει σκοπό την βασική κατάρτιση νέων 18 – 28 ετών σε θέματα σχετικά με την άσκηση του λειτουργήματος «δημοσιογραφία του πολίτη», με εργαλείο διεξαγωγής και μέσο δημοσίευσης το κινητό τηλέφωνο.

  Το εγχείρημα αυτό προέκυψε από την διαπιστωμένη ανάγκη κάλυψης του ελλείμματος γνώσεων και τεχνικής που έχουν οι νέοι «ερασιτέχνες της δημοσιογραφίας». Συγκεκριμένα, ο στόχος του προγράμματος είναι να δώσει άρτια απάντηση σε τρία πεδία: στην έλλειψη δημοσιογραφικής εκπαίδευσης, στην έλλειψη προσδιορισμού του ρόλου του πολίτη-δημοσιογράφου και στην έλλειψη γνώσης της κατάλληλης αξιοποίησης των δυνατοτήτων των σύγχρονων κινητών τηλεφώνων για παραγωγή δημοσιογραφικού έργου.

  Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε έχει διαμορφωθεί τόσο για τη διεξαγωγή σεμιναρίου δια ζώσης, όσο και για την αυτοεκμάθηση μέσω της πλατφόρμας Moodle (elearn.ellak.gr), με άδεια χρήσης CC-BY-SA. Το υλικό ακολουθεί τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • δημοσιευμένα άρθρα και άλλη σχετική βιβλιογραφία
  • παρουσιάσεις εμπλουτισμένες με παραδείγματα
  • διαδικτυακές πηγές με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό
  • βιντεοπαρουσιάσεις και μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις
  • υποδειγματικές δραστηριότητες που οδηγούν σε αξιολόγηση

   

  Επίσης, τα υλικό έχει διαμορφωθεί σε τρόπο ώστε:

  • να διευκολύνει και να καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους στη μελέτη τους
  • να προάγει την αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων με το εκπαιδευτικό υλικό
  • να αξιοποιεί την πολυτροπικότητα και τα πολυμέσα (γραπτό και βιντεοσκοπημένο  λόγο, οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα) για να επεξηγήσει έννοιες και να τις παρουσιάσει με εύληπτο και κατανοητό τρόπο, καθώς και να προσελκύσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων
  • να επιτρέπει την αξιολόγηση και ενημέρωση των εκπαιδευόμενων για την πρόοδό τους.

   

  Η ύλη χωρίζεται σε οκτώ (8) ενότητες, με τρία μαθήματα σε κάθε ενότητα. Στο τέλος κάθε μαθήματος προτείνονται δραστηριότητες, προκειμένου να εμπεδώσει ο συμμετέχων τα κρίσιμα σημεία της ύλης και να εξοικιωθεί με την χρήση των αντίστοιχων εργαλείων. Επίσης, στο τέλος κάθε μαθήματος παρέχεται βιβλιογραφία, που επιτρέπει την εμβάθυνση στα ζητήματα που τέθηκαν.

  Για την αξιολόγησή τους, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην ολοκλήρωση δραστηριοτήτων που συνδυάζουν θεωρία, εξάσκηση και υλοποίηση. Κρίνονται με τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας, με βαθμολογία από 1 έως 100 και βάση επιτυχούς παρακολούθησης το 51. Οπότε, η τελικά βαθμολογία προκύπτει βάσει του ακόλουθου απλού τύπου:

  Ω = (Ζ1 +Ζ2 +… ΖΝ)/Ν

  όπου:    Ζi = η βαθμολογία ανά δραστηριότητα, με άριστα το 100

              Ν = ο συνολικός αριθμός των δραστηριοτήτων

              Ω = η τελική βαθμολογία του εκπαιδευόμενου

  Παράδειγμα: Έστω ότι ο συνολικός αριθμός των δραστηριοτήτων είναι πέντε  (Ν = 5).

  Αν ο εκπαιδευόμενος ολοκλήρωσε όλες τις δραστηριότητες και βαθμολογήθηκε με 60, 80, 100, 80, 80, τότε Ω = (60+80+100+80+80)/5 = 400/5 = 80

  Αν ο εκπαιδευόμενος ολοκλήρωσε μόνο τις τρεις δραστηριότητες και βαθμολογήθηκε στις τρεις με 60, 80, 100 και στις δύο με 0, τότε Ω = (60+80+100+0+0)/5 = 240/5 = 48

  Οι εκπαιδευόμενοι που δεν ολοκλήρωσαν με επιτυχία κάποιες δραστηριότητες έχουν το δικαίωμα να ξαναπροσπαθήσουν όσες φορές χρειαστεί ωσότου αποκτήσουν βαθμολογία επιτυχούς παρακολούθησης (51 έως 100).

   

  Πεποίθησή μας είναι ότι, στο τέλος αυτού του προγράμματος κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα έχουν μάθει όλα όσα απαρτίζουν τον τίτλο του και το πώς επιτυγχάνεται η ολότητά του. Δηλαδή, θα έχουν μάθει:

  • τι είναι και πώς λειτουργεί ο δημοσιογράφος,
  • τι είναι και πώς λειτουργεί ο πολίτης-δημοσιογράφος,
  • τι είναι και πώς λειτουργεί ο πολίτης-δημοσιογράφος-με το κινητό του

  Τα μόνα προαπαιτούμενα είναι να έχει κανείς

  • τις βασικές δεξιότητες πληροφορικής για διαδικτυακή πλοήγηση/ανάγνωση/γραφή και
  • να έχει επάρκεια ανάγνωσης και κατανόησης στα Αγγλικά – λόγω του ότι η βιβλιογραφία της ύλης προέρχεται κυρίως από τον αγγλόφωνο κόσμο.

   

  Ο συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού,

  Τάσος Καφαντάρης

  Ηλ. Μηχ. Η/Υ – Δημοσιογράφος Επιστημών


  ΥΓ: Μπορείς να παρακολουθήσεις αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης και μέσα από το κινητό σου τηλέφωνο, αν εγκαταστήσεις την δωρεάν εφαρμογή Moodle (για Android ή iPhone iOS).


   


 • Άντλησες τις πληροφορίες σου, συνέλεξες όλα τα στοιχεία και έγραψες το άρθρο σου. Πού και πώς θα το δημοσιεύσεις; Αυτό είναι που θα συζητήσουμε στο μάθημα που ακολουθεί.


  Περιεχόμενα 2ου μαθήματος

  • Πώς δημοσιεύουμε την ιστορία μας;
  • Η δημοσιογραφία της Κοινωνικής Δικτύωσης
  • -  Η δημοσιογραφία του «ιστολογείν» (blogging)
  • -  Η δημοσιογραφία με… τιτιβίσματα
  • Η δημοσιογραφία με προσωπικό τηλεοπτικό κανάλι
  • -  Τι πρέπει να προσέξεις;
  • Η δημοσιογραφία με προσωπικό «ραδιοσταθμό»
  • -  Podcasting

   


  Πώς δημοσιεύουμε την ιστορία μας;

  Ο πολίτης-δημοσιογράφος δεν είναι κάποιος επαγγελματίας που εργάζεται στα πλαίσια μιας επιχείρησης ΜΜΕ. Άρα, δεν έχει την υποστήριξη ενός μηχανισμού που θα επιμεληθεί, θα δημοσιεύσει και θα προωθήσει το άρθρο του. Πρέπει λοιπόν να ενεργήσει μόνος του, φτιάχνοντας τις συνθήκες που θα του δώσουν τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιογραφική αυτάρκεια.

  Ευτυχώς, η διαδικτυωμένη εποχή μας προσφέρει πολλές επιλογές σ’ αυτή την προσπάθεια, με ελάχιστο ή και καθόλου κόστος. Η πιο κλασική είναι να δημιουργήσεις τον δικό σου προσωπικό ιστότοπο (personal site). Αρκεί να κάνεις αναζήτηση της φράσης «δωρεάν site» για να βρεις αμέσως πολλές πλατφόρμες που σου προσφέρουν τα βήματα δημιουργίας του. Θυμήσου βέβαια να ελέγξεις τον τιμοκατάλογό τους, για να μην ανακαλύψεις αργά ότι δεν είναι και τόσο δωρεάν. Επίσης, σκέψου ότι ένα κλασικός ιστότοπος μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιον που θέλει απλά να παραθέτει άρθρα, αλλά δεν εξυπηρετεί την «ζώσα δημοσιογραφία» που χρειάζεται ανάρτηση με ενσωματωμένη την παράμετρο του χρόνου. Γι’ αυτό, στα επόμενα θα παραθέσουμε μόνο τις δυναμικές επιλογές που προσφέρει στον πολίτη-δημοσιογράφο το Διαδίκτυο.

   

  Η δημοσιογραφία της Κοινωνικής Δικτύωσης


  Δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι της ηλικίας σου μετέχουν ήδη σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο (Facebook, Instagram κλπ.) είναι μάλλον προφανές ότι μπορείς από εκεί να ξεκινήσεις τη δημοσιογραφική σου πορεία. Δεν θα χρειαστεί να μάθεις μια νέα πλατφόρμα και θα έχεις έτοιμο το αρχικό αναγνωστικό κοινό σου – τους φίλους σου και τους φίλους τους. Μπορείς λοιπόν να φτιάξεις ένα νέο λεύκωμα, δημοσιογραφικό αυτή τη φορά, και να το γνωστοποιήσεις σε όσους ήδη σε ακολουθούν στο προσωπικό σου λεύκωμα. Ωστόσο, έχε υπόψη σου ότι αυτής της κατηγορίας οι δημοσιεύσεις σου θα έχουν τη μορφή καταλόγου αναρτήσεων (με πρώτο τον πιο πρόσφατο) με δυνατότητα σχολιασμού, αλλά χωρίς άλλες δυνατότητες που είναι χρήσιμες στη δημοσιογραφία (όπως η θεματική αναζήτηση).

   

  Η δημοσιογραφία του «ιστολογείν» (blogging)

  H ανάρτηση κειμένων σε ιστολόγιο (blog) είναι ο ευκολότερος και ταχύτερος τρόπος για να αποκτήσεις το δικό σου μέσο μαζικής επικοινωνίας. Είναι τόσος εύκολος ώστε να μπορείς να ξεκινήσεις την ιστολόγησή σου στα επόμενα… 10 λεπτά! Δεν χρειάζεται να αγοράσεις κανένα λογισμικό και δεν είναι απαραίτητο να πληρώνεις καμία συνδρομή.

  Ο όρος «blog» είναι μια συντομογραφία του «weblog», που σημαίνει «ημερολόγιο στον Παγκόσμιο Ιστό». Περιγράφει ιστοσελίδες με συνεχή ροή αναρτήσεων από τον ιδιοκτήτη τους (τον «blogger») και τους αναγνώστες του (εφόσον τους επιτρέπεται να δημοσιεύουν σχόλια σχετικά με ό,τι έχει γράψει). Τα περισσότερα ιστολόγια περιλαμβάνουν και παραπομπές (links – συνδέσμους) σε άλλους ιστότοπους, με άρθρα σχετικά με το θέμα που συζητείται.

  Ήδη υπάρχουν εκατομμύρια ιστολόγια στο Διαδίκτυο και αυξάνονται συνεχώς με ρυθμό περίπου 40.000 νέα ιστολόγια κάθε μέρα! Βεβαίως, δεν έχουν όλα αυτά δημοσιογραφικό χαρακτήρα και σκοπό, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία τους προσελκύουν αναγνώστες με το να έχουν θεματολογία που τους ενδιαφέρει – άρα, έχουν τη δημοσιογραφία στον πυρήνα τους.


  Ως προς τον τρόπο στησίματος των ιστολογίων διακρίνονται έξι δομικά στοιχεία που τα έχουν σχεδόν όλα:

  1. Περιοχή περιεχομένου της αρχικής σελίδας, όπου τα άρθρα του blogger παρατίθενται χρονολογικά, με τα πιο πρόσφατο στην κορυφή.
  2. Περιοχή αποθήκευσης παλαιότερων άρθρων.
  3. Περιοχή ανάρτησης σχολίων από τους αναγνώστες, για κάθε άρθρο.
  4. Περιοχή παραπομπών (blogroll) σε ιστότοπους που κρίνει ο blogger ότι έχουν συναφές περιεχόμενο.
  5. Λειτουργία ανάρτησης πολυμέσων (ηχητικά αποσπάσματα, φωτογραφίες, βίντεο, διαφημίσεις κ.λπ.)
  6. Λειτουργία τροφοδοτούμενης ροής ενημέρωσης (RSS, Atom ή RDF).

   

  Για να ξεκινήσεις το δικό σου ιστολόγιο, υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες που είναι εντελώς δωρεάν και πολλές άλλες που ζητούν συνδρομή. Όλες επιδιώκουν να είναι αρκετά φιλικές προς το χρήστη και να απαιτούν σύντομη καμπύλη μάθησης. Οι επόμενες είναι οι πιο γνωστές δωρεάν πλατφόρμες ιστολόγησης:

  www.wordpress.org | www.blogger.com | www.blog.com | www.vox.com  | www.typepad.com | www.thoughts.com | www.blogsarena.com

  Στα πλαίσια του παρόντος μαθήματος, έχουμε επιλέξει το WordPress. Είσαι ελεύθερος, βέβαια, να επιλέξεις αργότερα το όποιο περιβάλλον σε βολεύει καλύτερα για τα δικά σου δημοσιογραφικά ταξίδια.

  • Σημαντικό:

  Το WordPress (www.wordpress.org) είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα, 100% δωρεάν για οποιονδήποτε να το χρησιμοποιήσει. Χρειάζεται όμως να αποκτήσεις δική σου διεύθυνση ιστολογίου στο Διαδίκτυο (domain name – 8 έως 14 €/έτος) και να πληρώνεις συνδρομή φιλοξενίας  σε κάποιον πάροχο (web hosting – 5 έως 8 €/μήνα).

  Για τις ανάγκες του μαθήματος, δεν υπάρχει λόγος να κατοχυρώσεις από τώρα ένα όνομα ιστολογίου που θα ήθελες να είναι το τελικό, ούτε να αρχίσεις να πληρώνεις φιλοξενία. Γι’ αυτό, προτείνουμε να στήσεις το δοκιμαστικό σου ιστολόγιο στην www.wordpress.com Αυτή είναι μια υπηρεσία φιλοξενίας που δημιουργήθηκε από τον συνιδρυτή του WordPress, Matt Mullenweg. Έχει πακέτα επί πληρωμή, αλλά έχει και ένα δωρεάν – αυτό που θα χρησιμοποιήσεις για να στήσεις το ιστολόγιο των δοκιμών σου.


  Πριν αρχίσεις να γράφεις στο δημοσιογραφικό σου ιστολόγιο

  • ...προσδιόρισε την εστίασή του. Για παράδειγμα, αν στόχος σου είναι να καλύπτει τοπικά θέματα του δήμου σου, φρόντισε να κατηγοριοποιήσεις τα θέματα που θα καλύπτεις. Αν σκοπεύεις να καλύπτεις θέματα επιστήμης, τεχνολογίας, αθλητισμού, τεχνών… καθόρισε την περιοχή σου αντίστοιχα. Με την άσκηση αυτή θα γνωρίσεις ποια είναι τα όρια του ιστολογίου σου, τι εντάσσεται και τι δεν εντάσσεται σε αυτό.
  • …κάνε μία λίστα με δέκα άρθρα που θα μπορούσες να αρχίσεις να γράφεις για το ιστολόγιό σου. Όχι το περιεχόμενο, αλλά τους τίτλους. Δες αν «σου βγήκαν» εύκολα ή δύσκολα. Το κύριο σημείο αυτής της άσκησης είναι να καταλάβεις αν έχεις πολλά να πεις για τη συγκεκριμένη θεματική που διάλεξες. Αν είναι λίγα, σκέψου με τι άλλες περιοχές θεμάτων θα μπορούσες να τη διευρύνεις.

   

  Η δημοσιογραφία με… τιτιβίσματα


  To Twitter είναι η μεταφορά της τηλεγραφικής υπηρεσίας στη διαδικτυακή εποχή, μόνο που τώρα δεν στέλνεις τηλεγράφημα σε έναν αλλά σε όλους τους φίλους σου, τους φίλους τους, τους γνωστούς εκείνων… ίσως και στον κόσμο ολόκληρο (αν λέγεσαι Τραμπ). Η δωρεάν αυτή υπηρεσία ξεκίνησε το 2006 με μηνύματα των 140 χαρακτήρων (όπως τα SMS), αλλά τώρα επιτρέπει 280 χαρακτήρες, όπως και επισύναψη φωτογραφιών και βίντεο. Γιατί ενδιαφέρει τους δημοσιογράφους;

  Πρώτον, γιατί είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να στείλουν αναμεταδόσεις από γεγονότα σε εξέλιξη. Δηλαδή, είναι εξαιρετικό εργαλείο για ειδησεογραφικό ρεπορτάζ. Επίσης, θέτοντας ερωτήματα σε όλους τους ανθρώπους του δικτύου σου, μπορεί να σου προκύψουν πληροφορίες «λαυράκια».


  Δεύτερον, γιατί έχεις συνεχή τροφοδοσία ενημέρωσης από το τι λένε όσοι ακολουθείς. Αν, για παράδειγμα, ειδικεύεσαι το πολιτικό, αθλητικό ή καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, δεν έχει παρά να γίνει ακόλουθος όλων των αντίστοιχων «αστεριών» που είναι πιθανό να σου προσφέρουν ειδήσεις και… μόλις πουν κάτι αξιοδημοσίευτο, το σημειώνεις.


  Τρίτον, γιατί είναι και το αποδοτικότερο μέσο προβολής και προώθησης των άρθρων ενός δημοσιογράφου.

   

  Σημαντικό:

  • Όπως απέδειξε η τιτιβο-μανία των τελευταίων ετών, το Twitter χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό του, διότι προτρέπει σε ένα μαραθώνιο δηλώσεων που «καίει» όποιον γράφει χωρίς να σκέφτεται!
  • Εάν κρίνεις ότι το Twitter θα σου είναι απαραίτητο για την άντληση πληροφοριών, τότε ίσως σε βοηθήσει και η συνδρομή σε κάποια υπηρεσία «συγκέντρωσης και οργάνωσης» των τιτιβισμάτων, όπως η Hootsuite.
  • Πάντως, μία πολύ ενδιαφέρουσα και δωρεάν για τους πολίτες δημοσιογράφους εξέλιξη είναι ότι το Twitter εξαγόρασε και ενέταξε στις δυνατότητές του την υπηρεσία Periscope. Τι κάνει αυτή; Παρέχει τον ευκολότερο τρόπο για άμεσο vlogging, δηλαδή την ζωντανή αναμετάδοση λήψεων video, ακόμη και από κινητά τηλέφωνα.

    

  Η δημοσιογραφία με προσωπικό τηλεοπτικό κανάλι

  Είναι πιθανό να νόμιζες ότι ως πολίτης-δημοσιογράφος θα έγραφες μόνο κείμενα, που θα τα συμπλήρωνες με εικόνες και φωτογραφίες. Αν αισθάνεσαι ότι αυτά σου αρκούν, γιατί να συζητούμε για λήψη βίντεο και vlogging; Ο λόγος είναι ότι η δημοσιογραφία δεν έχει νόημα χωρίς το κοινό της. Και το κοινό σου θα είναι η τωρινή νέα γενιά. Από πού ενημερώνεται αυτή;

  Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του έγκυρου κέντρου ερευνών Pew Research Center, οι έφηβοι των ΗΠΑ ενημερώνονται σε ποσοστό 85% από το YouTube, σε 72% από το Instagram, σε 69% από το Snapchat, σε 51% από το Facebook και σε 32% από το Twitter. Σημείωσε ότι μόλις πριν τρία χρόνια (Μάιο του 2015), ενημερωνόταν από το Facebook το 71% (δραματική μείωση). Μπορείς βέβαια να σκεφθείς ότι αυτά τα ποσοστά αφορούν τις ΗΠΑ, αλλά γνωρίζεις ότι η τάση είναι υπαρκτή και αισθητή και στη χώρα μας. Έχεις λοιπόν «υπαρξιακό λόγο» να εντρυφήσεις και στα του βίντεο.

  Για την ανάρτηση των βιντεολήψεών σου, εκτός από τα πασίγνωστα Twitter, Instagram, Facebook Live και Snapchat, υπάρχουν και πολλές άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες, αλλά προς το παρόν θα επικεντρωθούμε στη μεγαλύτερη: το YouTube.

  Τα βήματα δωρεάν ανάρτησης βίντεο στο YouTube, δημιουργίας και λειτουργίας προσωπικού καναλιού είναι πολύ απλά και περιγράφονται στο: https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=el

   


  Τι πρέπει να προσέξεις:

  1. Δεν θα έχεις απλά μια συλλογή βίντεο ανεβασμένη στο YouTube αλλά κανάλι vlog (video blog), δηλαδή ένα βιντεο-ιστολόγιο που πρέπει να το βρίσκουν οι «τηλεθεατές» και να μην χάνονται στην ύλη του. Άρα, πρέπει να είσαι σχολαστικός και τακτικός στο τι στοιχεία αναζήτησης τους παρέχεις (metadataμεταδεδομένα), με κάθε βίντεο που ανεβάζεις: Γράψε έναν τίτλο και μια περιγραφή για κάθε βίντεο, γράψε τις λέξεις-κλειδιά που το χαρακτηρίζουν και πρόσθεσε τη διεύθυνση URL του ιστοτόπου ή του ιστολογίου σου, ώστε οι θεατές να σε διαβάσουν εκεί.
  2. Οι λέξεις-κλειδιά (τα tags) δεν βοηθούν μόνο τον επισκέπτη να γνωρίζει τι πρόκειται να δει, αλλά και ενημερώνουν το YouTube για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου βίντεο, ώστε να το συσχετίσει με παρόμοια (άρα και να σου το προωθήσει).
  3. Η περιγραφή του κάθε βίντεο πρέπει είναι περιορισμένη στους 1.000 χαρακτήρες. Ο επισκέπτης σου κάνει click για να δει το βίντεο, όχι να διαβάσει άρθρο.
  4. Το YouTube εμφανίζει μόνο τις πρώτες δυο ή τρεις γραμμές κειμένου, δηλαδή περίπου 100 χαρακτήρες. Μέσα σε αυτούς πρέπει να βάλεις την πιο σημαντική φράση της περιγραφής σου.
  5. Ενσωμάτωσε στις αναρτήσεις σου προσκλήσεις για εγγραφή στο κανάλι και ενθάρρυνε τους θεατές να μοιράζονται το βίντεό σου με τους φίλους τους, να προσθέτουν σχόλια.
  6. Βάλε στο ιστολόγιο WordPress που έχεις (ή θα έχεις) εμφάνιση της ροής των βίντεό σου στο YouTube. Αυτό θα οδηγήσει όσους αναγνώστες σου δεν το γνωρίζουν ακόμη, στο κανάλι σου. Το WordPress παρέχει δωρεάν τη σχετική εφαρμογή plugin YouTube Embed, για να την εγκαταστήσεις. Η ενσωμάτωση YouTube θα σου δώσει τη δυνατότητα εμφάνισης στο ιστολόγιο της λίστας αναπαραγωγής YouTube ή ακόμη και μια ζωντανή ροή. Επίσης, θυμήσου να παίρνεις μία χαρακτηριστική σκηνή (με screen capture) από κάθε βίντεό σου, για να την βάζεις στην αντίστοιχη δημοσίευση στο ιστολόγιο.
  7. Το YouTube μπορεί να είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα αλλά δεν παύει να είναι μία επιχείρηση άλλων – όχι η επιχείρησή σου. Πρέπει, λοιπόν, να διαφυλάσσεις τα βίντεό σου στον δίσκο του προσωπικού σου υπολογιστή, σε ένα εξωτερικό δίσκο, ή και να τα αναρτάς σε άλλα αποθετήρια βίντεο. Υπάρχουν πολλά, αλλά τα δωρεάν είναι λίγα: Internet Archive και οι διακτυακοί δίσκοι Mega, Google Drive, Microsoft OneDrive.  
  8. Να προτιμάς να ανεβάζεις βίντεο σε μορφή mp4 και να μην έχουν διάρκεια πάνω από 5-6 λεπτά (εκτός αν είναι συνέντευξη). Το περιεχόμενο άνω των 6 λεπτών κουράζει.

        


  Η δημοσιογραφία με προσωπικό «ραδιοσταθμό»

  Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων ανθρώπων διαθέτουν ήδη «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones), με δυνατότητα καλής απεικόνισης και αναπαραγωγής βίντεο και σύνδεση στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, η παρακολούθηση ενός βίντεο απαιτεί τη συνολική προσοχή τους. Αντίθετα, τους είναι πολύ πιο εύκολο και ασφαλές να παρακολουθήσουν μια ηχητική εκπομπή, όπως το ραδιόφωνο. Και το ποσοστό των ανθρώπων που παρακολουθούν «ζωντανές» ηχητικές εκπομπές ή «κονσερβαρισμένες» (podcasting) αυξάνεται – λένε οι μετρήσεις – κατά 20% ανά έτος. Πράγμα που αιτιολογεί το να εξετάσουμε το θέμα δημιουργίας δημοσιογραφικού σταθμού στο Διαδίκτυο.

   

  Το να κάνεις διαδικτυακό «ραδιοφωνικό» σταθμό προϋποθέτει κάποιον εξοπλισμό και κάποιες ειδικές υπηρεσίες φιλοξενίας και διάχυσης της εκπομπής σου (Host Server).

  Οι πιο γνωστοί δωρεάν Host Servers ραδιοφωνικών εκπομπών είναι ο Radionomy και o Shoutcast. Χαμηλού μηνιαίου κόστους είναι και ο Listen2myradio, που είναι δωρεάν για μέχρι 5.000 ακροατές.

  Όμως, το πραγματικό πρόβλημα του «ραδιοσταθμού» για έναν πολίτη-δημοσιογράφο είναι η δέσμευση: Η ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή ζητά την παρουσία σου στη συγκεκριμένη ώρα.


  Podcasting

  Πολύ πιο ευέλικτη διαδικασία είναι το podcasting: Ανεβάζεις την ηχογραφημένη εκπομπή σου όποτε θες και ενημερώνεις τους ακροατές σου με RSS, e-mail ή μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, ο server που σε φιλοξενεί, αναλαμβάνει αυτές τις ενέργειες διάχυσης. Τέλος, αν όλοι οι ακροατές σου είναι και αναγνώστες του ιστολογίου σου, μπορείς να φιλοξενείς εκεί τα ηχητικά σου αρχεία και να τα ακούν από εκεί.

   

  Πώς «ανεβάζεις τις podcast εκπομπές σου»;

  Μια δωρεάν υπηρεσία είναι το Podiant. H φθηνότερη από τις επί συνδρομή είναι το Podbean, με 3 δολάρια/μήνα.

  Υπάρχει όμως και μία δωρεάν εφαρμογή (app, iOS/Android) για podcast hosting από το κινητό τηλέφωνο – η Anchor – που ακούγεται «μαγική», καθώς σου επιτρέπει:

  • να καταγράφεις podcast υψηλής ποιότητας απευθείας από το κινητό τηλέφωνo,
  • να καταγράφεις σε αυτό τη φωνή μέχρι και 10 φίλων ταυτόχρονα, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στον κόσμο,
  • να παίρνεις φωνητικά μηνύματα από τους ακροατές ου και να τα προσθέτεις σε οποιοδήποτε επεισόδιο,
  • να προσθέτεις οποιοδήποτε τραγούδι, από τη συλλογή σου η συνεργαζόμενες λίστες τραγουδιών,
  • να διανέμεις εύκολα το podcast σου στις μεγάλες πλατφόρμες ηχητικής αναπαραγωγής (Google Play Music, Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts) και στα «έξυπνα ηχεία»,
  • να ενσωματώνεις την όποια εκπομπή σου στο δικό σου ιστολόγιο ή ιστότοπο,
  • να βλέπεις το πόσοι άνθρωποι ακούν την κάθε εκπομπή και
  • να αλληλεπιδράς με τους ακροατές σου μέσω φωνητικών μηνυμάτων.

  Όλα αυτά ακούγονται απίστευτα για δωρεάν υπηρεσία – και όντως βραβεύθηκε ως εφαρμογή της χρονιάς 2017. Όμως… υπάρχει κάπου, κάτι κρυμμένο: Στο συμφωνητικό που αποδέχεται όποιος εγγράφεται, τονίζεται ότι η Anchor θα έχει πλήρη δικαιώματα εκμετάλλευσης των podcast που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα της! Εάν λοιπόν σκοπεύεις να βγάλεις χρήματα από τις συνεντεύξεις σου, σενάρια όπως αυτό της Anchor μάλλον δεν θα σε καλύψουν.

   

  Με τι πρόγραμμα θα ακούν τα podcast σου οι ακροατές σου;

  Κανένα πρόβλημα:

  • Αν χρησιμοποιoύν Android/ChromeOS/Windows, η δωρεάν εφαρμογή Google Play Music υποστηρίζει podcast, επιτρέπει στους υποψήφιους ακροατές να εγγραφούν στη λίστα σου, να κατεβάζουν επεισόδια, να διακόπτουν την ακρόαση και να επιστρέφουν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
  • Αν έχουν iPhone, έχουν στο τηλέφωνό τους ενσωματωμένη την δωρεάν εφαρμογή Apple Podcasts, που επίσης μπορεί να προβάλλει και να μεταφορτώσει εκπομπές, να πηδήξει εμπρός ή πίσω ανά διαστήματα των 15 δευτερολέπτων και να ρυθμίσει αυτόματη λήψη εκπομπών.

   

  Συνοψίζοντας:

  Το Διαδίκτυο προσφέρει πολλούς τρόπους στο πολίτη-δημοσιογράφο για να προβάλλει στο κοινό το έργο του.

  Ο κλασικός προσωπικός ιστότοπος (personal site) είναι η λιγότερο ευέλικτη και αποδοτική επιλογή, διότι δεν παρέχει αυτόματη χρονική παράθεση των άρθρων.

  Η δημιουργία δημοσιογραφικής σελίδας στα Κοινωνικά Δίκτυα είναι πολύτιμη για την απόκτηση «πρώτων αναγνωστών» από τους φίλους, αλλά δεν καλύπτει χαρακτηριστικά όπως η θεματική αναζήτηση.

  Το ιστολόγιο (blog) είναι απαραίτητο εργαλείο για τον δημοσιογράφο, καθώς παρέχει όλο το αναγκαίο επικοινωνιακό περιβάλλον με τους αναγνώστες.

  To Twitter δεν έχει σχέση με τη γενική αρθρογραφία, αλλά είναι εξαιρετικό εργαλείο ειδησεογραφίας και αναμετάδοσης, ακόμη και με ζωντανά βίντεο.

  Το vlogging, με βιντεοεκπομπές στο YouTube ή και από κινητό τηλέφωνο, είναι η πιο πλήρης και πολλά υποσχόμενη πλατφόρμα για τη δημοσιογραφία του πολίτη. Επίσης, οι μαγνητοφωνημένες εκπομπές μέσω podcast, είναι ο ιδανικός τρόπος για να προσεγγίσεις το κοινό που κινείται.

   

   

  Βιβλιογραφία:


  • Blogging, a new journalistic genre?

  https://mondaynote.com/blogging-a-new-journalistic-genre-5f5efae043f9

  • Oι διαφορές wordpress.org - wordpress.com:

  http://www.wpbeginner.com/beginners-guide/self-hosted-wordpress-org-vs-free-wordpress-com-infograph/

  • Πώς στήνω ένα ιστολόγιο στο WordPress.com

  https://learn.wordpress.com/

  • Πώς στήνω ένα ιστολόγιο στο WordPress.org

  http://www.wpbeginner.com/start-a-wordpress-blog/

  • Από πού ενημερώνεται η νέα γενιά;

  http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/

  • Weblogs and Journalism

  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/nor.2008.29.issue-1/nor-2017-0159/nor-2017-0159.pdf

  • Τα 9 βήματα για να γίνεις Vlogger

  https://www.wikihow.com/Be-a-Vlogger

  • To Yell @ the Wind: The Everyday Making of Citizen Journalism on Twitter 
  https://help.twitter.com/en/using-twitter#tweets

  • Πώς χρησιμοποιώ το Twitter

  http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:629152/FULLTEXT01.pdf

  • Tutorial: Twitter For Journalists

  https://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/twitter/