Υποενότητα 14.3: Δημιουργία βίντεο

  • Αρχεία - Files
  • Χρονοσειρά - Timeline
  • Εφέ - Effects

Δημιουργήστε το δικό σας βίντεο

Βήματα

Προσθήκη τίτλων

Η προσθήκη κειμένου και τίτλων-  titles είναι σημαντική στην επεξεργασία βίντεο. Το OpenShot έχει έναν εύκολο στη χρήση Title Editor.
Χρησιμοποιήστε το Title menu, που βρίσκεται στο κύριο μενού του OpenShot, για να ξεκινήσετε τον Επεξεργαστή Τίτλων.

Προσθήκη αρχείων

Για να ξεκινήσει η δημιουργία ενός βίντεο, πρέπει να εισαγάγουμε αρχεία - files στο OpenShot.
Οι περισσότεροι τύποι αρχείων πολυμέσων αναγνωρίζονται, όπως βίντεο, εικόνες και αρχεία ήχου.
Τα αρχεία μπορούν να προβληθούν και να διαχειριστούν στον πίνακα  Project Files panel
1. Μεταφέρετε και αποθέστε τα αρχεία από τον διαχειριστή αρχείων σας
2. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα Project Files panel, επιλέξτε Import Files...
3. File menu->Import Files..
4. Κάντε κλικ στο κουμπί  Import Files...  (στο επάνω menu)

Προσθήκη στη χρονοσειρά - Timeline

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως και αν θέλετε να δημιουργήσετε μια προβολή διαφανειών, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε περισσότερα από ένα αρχεία στο  timeline ταυτόχρονα.
Το παράθυρο διαλόγου Add to Timeline μπορεί να αυτοματοποιήσει αυτήν την εργασία για εσάς.
Πρώτα, επιλέξτε όλα τα αρχεία που θέλετε να προσθέσετε, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Add to Timeline.

Επιλιγές - Fade και Zoom 

Fade in, out, both, none
Zoom in, out, none

Μεταβάσεις - Transitions

Οι μεταβάσεις- Transitions δημιουργούνται αυτόματα όταν αλληλεπικαλύπτετε δύο κλιπ και μπορείτε να τις προσθέσετε με το χέρι, σύροντας στην timeline από το Transitions panel.

Άσκηση

Πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα της επόμενης δραστηριότητας "Presentation: Create your own video" για να δημιουργήσετε ένα μικρό βίντεο ABOUT CHOCOLATE. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κλιπ ήχου που δημιουργήσατε στην ενότητα 13 (yourname_audio2.mp3) και τις εικόνες από το Gimp. Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο "openshot" και αποθηκεύστε το αρχείο ως yourname_video.osp σε αυτόν τον φάκελο.