Υποενότητα 13.2: Εγγραφή και επεξεργασία φωνής

  • Εγγραφή - Record
  • Αναπαραγωγή - Play
  • Απομάκρυνση θορύβου - Noise reduction
  • Σιγή - Silence
  • Ομαλοποίηση - Normalization
  • Ισοστάθμιση - Equalization

Δημιουργία και αποθήκευση αρχείου Audacity

Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα αρχείο ήχου Audacity από την επέκτασή του, .aup

Το Audacity Project Format αποθηκεύει όλα τα κομμάτια και κλιπ Audacity, labels, amplitude envelope points, gain and pan data, αζί με άλλα δεδομένα έργου.

Σε αυτό το βίντεο, θα δούμε πώς ανοίγουμε ένα αρχείο ήχου με το Audacity.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση Audacity: https://manual.audacityteam.org/man/audacity_projects.html