Υποενότητα 13.3: Μουσική υπόκρουση - Το αρχείο mp3

  • Σταδιακή αύξηση και μείωση έντασης - Fading
  • Ρύθμιση έντασης - Volume adjustment
  • Εξαγωγή σε mp3

1. Ελεύθεροι για χρήση ήχοι

Μπορείτε να κατεβάσετε - download yους δικούς σας δωρεάν ήχους.

Σε αυτό το μάθημα, χρησιμοποιούμε το αρχείο Mozart-piano-concerto-21 .