Υποενότητα 12.3: Κείμενο στο Gimp

 • προσθήκη κειμένου
 • μορφοποίηση  “text to path”
 • δημιουργία  εξωφύλλου για  e-book

Προσθήκη και διαμόρφωση κειμένου

Η προσθήκη κειμένου στο Gimp είναι απλή. Απλά πρέπει να κάνετε κλικ στο εργαλείο κειμένου και να γράψετε το κείμενό σας.

Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς να:

 • Εισαγάγουμε ένα πλαίσιο κειμένου -text box
 • Τροποποιούμε το πλαίσιο κειμένου
 • Εισάγουμε το κείμενο 
 • Στοιχίζουμε το κείμενο

Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς να:

 1. Τροποποιούμε τις γραμματοσειρές και το μέγεθος

 2. Αλλάζουμε το χρώμα του κειμένου

Notice that as soon as you create your text, Gimp creates a separate layer with this text.

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο του βίντεο στη διεύθυνση: courseGimp>xcfFiles>image100.xcf

"Δίνοντας σχήμα" στο κείμενο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "Text along path"  για να "δώσετε σχήμα" το κείμενό σας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε το σχήμα σας χρησιμοποιώντας το 

Σε αυτό το βίντεο, θα δείξουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε το  εργαλείο "text along path" για να δημιουργήσουμε ένα μη γραμμικό κείμενο. Επιπλέον, θα χρωματίσουμε αυτό το κείμενο.

Τα βήματα που καλύπτει το βίντεο είναι:

 • Δημιουργήστε την καμπύλη - path
 • Βάλτε το κείμενό σας στην καμπύλη. ια να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ στo  text layer στο layer dialogue box, και στο αναδυόμενο menu, κάντε κλικ στο "Text along Path".
 • Κάντε τη path selection για να μπορέσετε να την χρωματίσετε. Κάντε δεξί κλικ στo path και επιλέξτε Path to Selection στο αναδυόμενο μενού 
 • Κάντε το path να μην είναι ορατό
 • Από το μενού Layer, δημιουργήστε ένα νέο transparent  layer για την selection
 • Επιλέξτε το εργαλείο χρωματισμού (Bucket) για να δώσετε το χρώμα που θέλετε στην επιλογή σας
 • Επιλέξτε None για να απενεργοποιήσετε την επιλογή 

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο του βίντεο στη διεύθυνση: courseGimp>xcfFiles>image102.xcf