Υποενότητα 11.1: Αρχείο Gimp - Εργαλεία επιλογής

  • Το αρχείο Gimp .xcf 
  • Εργαλεία επιλογής - Selection tools
  • Εργαλείο περικοπής -  Crop tool
  • Εργαλείο διαδρομών - Path tool

Πριν αρχίζουμε...

Πρέπει να κάνουμε λίγες ρυθμίσεις πριν ξεκινήσουμε να δουλεύουμε.

Ανοίξτε το Gimp και ...

  1. Ανοίξτε το tab  και επιλέξτε Single- window mode.
  2. Κάντε κλικ στο "Move tool" στην αριστερή γραμμή εργαλείων - tools bar και επιλέξτε  "Move the active layer".