Υποενότητα 10.1: Στοιχείο HTML Canvas

  • Κείμενο
  • Σχήμα
  • Εικόνα

Τι είναι το Στοιχείο HTML Canvas

Το Στοιχείο HTML Canvas ή απλά ο καμβάς είναι ακριβώς αυτό που υπονοεί το όνομα-είναι ένας χώρος όπου σχεδιάζετε (και επεξεργάζεστε) και τις εικόνες και το κείμενο. Ειδικά, με τους όρους εικόνες και κείμενο, εννοούμε την αναπαράστασή τους ως bitmap - εικονοστοιχεία που δημιουργούν την εικόνα στην οθόνη.

Φανταστείτε τον καμβά ως χώρο εργασίας. Το όνομά του, "καμβάς", μας θυμίζει το φύλλο ζωγραφικής. Ωστόσο, θα ήταν καλύτερο να το φανταστούμε σαν ένα στερεό πλάισιο που στηρίζει το φύλλο καμβά. Για να σχεδιάσετε πραγματικά, χρειάζεστε μια επιφάνεια. Αυτή η επιφάνεια είναι το   canvasRenderingContext2D, στο οποίο εργαζόμαστε.