Υποενότητα 9.1: Το HTML των φορμών

  • ρόλος και δημιουργία φόρμας
  • στοιχείς - elements
  • ιδιότητες - attributes
  • προσβασιμότητα - accessibility

Η λειτουργία μιας φόρμας

Όταν υποβάλλετε μια φόρμα, οι πληροφορίες που προσθέσατε μεταβιβάζονται από το πρόγραμμα περιήγησης στο διακομιστή.
Οι φόρμες είναι το "front-end" για τον  "HTTP Client"  που στέλνει πληροφορίες στον HTTP Server.

Form functionality

  1. Ο χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα και την υποβάλλει
  2. Το πρόγραμμα περιήγησης στέλνει τα δεδομένα της φόρμας στο διακομιστή
  3. Ο διακομιστής λαμβάνει τα δεδομένα, τα επεξεργάζεται και στέλνει μια απάντηση
  4. Το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει την απάντηση