Υποενότητα 9.2: Το CSS των φορμών

  • fieldset
  • submit input
  • required attribute

The fieldset

Οι παρακάτω κανόνες CSS ορίζουν την εμφάνιση του fieldset. UΧρησιμοποιώντας το CSS μπορούμε να αλλάξουμε τόσο την εμφάνιση του αυτόματα δημιουργημένου κουτιού όσο και την εμφάνιση του κειμένου που περιέχεται σε αυτό το πεδίο.

Οι κανόνες CSS:

#fieldset {
  color: #6E3F19;
  font-size:1.2 em;
  font-weight: bold;
  background: #F5F5DC;
}
/*....*/
<fieldset id="fieldset">
  /*your code goes here*/
</fieldset>

θα δημιουργήσουν μια σελίδα που εμφανίζεται ως:

Fieldset css