Υποενότητα 9.3 Επικύρωση φόρμας

  • HTML validation
  • JavaScript validation

Η ιδέα!

Ο κύριος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε τη JavaScript στις φόρμες είναι επειδή μας επιτρέπει να πραγματοποιούμ ακριβή επικύρωση των εισροών του χρήστη. Είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι οι πληροφορίες που έχει εισάγει είναι σωστές και ολοκληρωμένες.

Συχνά οι φόρμες έχουν απαιτούμενα πεδία, πεδία που χρειάζονται μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πεδία όπου ο χρήστης πρέπει να εισάγει δύο φορές αντίστοιχες πληροφορίες (π.χ. πεδία κωδικού πρόσβασης). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, είναι σημαντικό να ενημερώνεται αμέσως ο χρήστης σχετικά με τις απαιτήσεις και αν έχει τις εκπληρώσει, πριν υποβάλει το έντυπο.

Το HTML5 είναι πολύ χρήσιμο για την επικύρωση μιας φόρμας, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πεδία όπου απαιτείται JavaScript.