Υποενότητα 6.1: Εισαγωγή στη JavaScript

  • Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η JavaScript;
  • Η JavaScript είναι η κυρίαρχη γλώσσα προγραμματισμού στο διαδίκτυο
  • Η JavaScript είναι γλώσσα προγραμματισμού

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η JavaScript

H JavaScript χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα περιήγησης -browser. Μπορεί να προσθέσει αλληλεπίδραση με συνεργασία με το HTML και το CSS.

Με τη JavaScript μπορούμε να τροποποιήσουμε τις ιδιότητες του CSS (π.χ. να αλλάξουμε το χρώμα ή ακόμα και την κλάση ενός στοιχείου) και έτσι να αλλάξουμε το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης.

JavaScript

Επιπλέον, πολύ συνηθισμένο στις μέρες η, η JavaScript χρησιμοποιείται και από την πλευρά του διακομιστή (server side).