Υποενότητα 3.2: Εισαγωγή CSS

Πού εισάγουμε  CSS:

  • style attribute σε στοιχεία HTML – inline style 
  • Εσωτερικό - Internal Style Sheet
  • Εξωτερικό αρχείο - External style sheet

Προτεραιότητα

Πού εισάγουμε CSS

Το CSS μπορεί να εφαρμοστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

  • Inline style, style attribute σε HTML στοιχείο - element
  • Εσωτερικό - Internal style sheet, <style> element στο HTML head
  • Εξωτερικό αρχείο - External style sheet μέσω του<link> element  στο HTML head