Υποενότητα 3.3: Εφαρμογή CSS

  • Χρώματα - Colors
  • Γραμματοσειρές - Google fonts
  • Εικονίδια - Font Awesome
  • Box model

Χρώμα - Colors

Τα χρώματα καθορίζονται χρησιμοποιώντας:
  • ονόματα - color names
  • Δεκαεξαδικούς αριθμούς - HEX (hexadecimal) values
  • Τιμές (values) RGBA 
  • και άλλα

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Είναι εύκολο να βρείτε το χρώμα που θέλετε:

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Είναι εύκολο να εντοπίσετε ένα χρώμα:

Χρησιμοποιήστε το "Show Pixel Color" του φυλλομετρητή σας! Κάντε κλικ εδώ για να εγκαταστήσετε στον Chrome ή χρησιμοποιήστε το εργαλείο  Web developer> Eyedropperτου r Firefox.

Άσκηση

Ποια είναι η τιμή RGB αυτού του χρώματος;

Use Show Pixel Color

Λύση:

RGB (245, 130, 32)