Υποενότητα 2.3: Σύνδεσμοι

  • Σύνδεσμος προς μια ιστοσελίδα
  • Τοπικός σύνδεσμος
  • Συνδεσμός σε εικόνα

Γενικά περί συνδέσμων

Οι σύνδεσμοι HTML είναι υπερσυνδέσεις. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο, πηγαίνετε στον προορισμό που ορίζεται σε αυτόν.

Συνήθως, όταν μετακινείτε το ποντίκι πάνω από έναν σύνδεσμο, το βέλος θα αλλάξει σε ένα μικρό χέρι.

Η ετικέτα HTML για συνδέσμους είναι  <a>. <a> σημαίνει  anchor (προσαρτούμε κάτι σε κάτι άλλο).

Εσωτερικά στην ετικέτα <a> έχουμε την href attribute. Αυτό το χαρακτηριστικό καθορίζει τον προορισμό του συνδέσμου μας και δεν είναι ορατό στην ιστοσελίδα.

Το ορατό τμήμα του συνδέσμου μας είναι το περιεχόμενο που τοποθετούμε ανάμεσα στις ετικέτες  <a> και </a>.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των συνδέσεων είναι ο χαρακτηριστικός στόχος (target attribute). Ο στόχος τοποθετείται μέσα στην <a> ετικέτα έναρξης και καθορίζει πού να ανοίξει ο σύνδεσμος. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τιμές για το χαρακτηριστικό στόχο που μπορείτε να δείτε  στη διέυθυνση w3schools. https://www.w3schools.com/html/html_links.asp

Εδώ θα αναφέρουμε μόνο την τιμή _blank value.Ο στόχος με αυτήν την τιμή ανοίγει το έγγραφο σε νέο παράθυρο ή καρτέλα.

<a href="https://yourDestibation.com" target="_blank">Go to this site</a>

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.w3schools.com/html/html_links.asp