Υποενότητα 1.1: Εισαγωγή στο WEB

  • Internet
  • WEB

τι είναι το Internet?

Το Internet είναι:

ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που παρέχει μια ποικιλία εγκαταστάσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας και αποτελούνται από διασυνδεδεμένα δίκτυα που χρησιμοποιούν τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο για να επικοινωνούμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( SMTP protocol), για να επισκεφτούμε διαφορετικούς ιστότοπους (HTTP protocol) για να μεταφορτώσουμε τα αρχεία μας (FTP protocol) κλπ.