Υποενότητα 1.2: Εισαγωγή στον προγραμματισμό WEB

  • HTML - CSS -JavaScript
  • Code editor- Επεξεργαστής κώδικα

HTML - CSS - JavaScript

Χρησιμοποιούμε HTML για τη δόμηση μις ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε  CSS για την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε JavaScript για την προσθηκη διαδραστικότητας στην ιστοσελίδα