Υποενότητα 16.1: Δημοσιεύματα και Σελίδες

  • Δημοσιεύματα και Σελίδες - Posts and Pages
  • Προσαρμοσμένη αρχική σελίδα - Custom HomePage
  • Κατηγορίες και γραμμή πλοήγησης -Categories and Navigation bar
  • Περισσότερα εργαλεία

Δημοσιεύματα - Posts και Σελίδες - Pages

Όπως μπορείτε να δείτε η δομή του ιστολογίου σας είναι παρόμοια με την ιστοσελίδα μας σοκολάτας.

Και οι δύο περιλαμβάνουν τις σελίδες index/home, about και contact . 

Στο WordPress, οι Σελίδες είναι πιο κατάλληλες για πιο διαχρονικό περιεχόμενο που θέλετε να έχετε εύκολα προσβάσιμο

Τα δημοσιεύματα είναι καταχωρήσεις περιεχομένου που παρατίθενται με αντίστροφη χρονολογική σειρά στη σελίδα home/index page. Λόγω της αντίστροφης χρονολογικής σειράς, τα δημοσιεύματα πρέπει να είναι επίκαιρα. Τα παλαιότερα δημοσιεύματα αρχειοθετούνται βάσει του μήνα και του έτους.

Page vs Post