Υποενότητα 16.2: Σχόλια και Widgets

  • Ανεπιθύμητη αλληλογραφία -  spamming
  • Απενεργοποίηση σχολίων - comments
  • Προσθήκη Widgets

Σχόλια - Comments

Τι είναι ένα σχόλιο;

Είστε ήδη εξοικειωμένοι με τα σχόλια επειδή έχετε χρησιμοποιήσει το Facebook, το Twiter, το Instagram ή άλλα κοινωνικά μέσα. Όταν δημοσιεύετε κάτι, οι φίλοι σας μπορούν να αφήσουν σχόλια σε αυτή τη θέση. Σχόλια σχετικά με τα δημοσιεύματα υπάρχουν επίσης στο WordPress. 

Ο διαχειριστής - Admin δημοσιεύει. Το δημοσίευμα είναι άμεσα ορατό, επειδή ο χρήστης Διαχειριστής ήταν συνδεδεμένος στο WordPress.

Όταν ένας επισκέπτης δημοσιεύει ένα σχόλιο, αυτό δεν είναι ορατό μέχρι να το εγκρίνει ο διαχειριστής.

Can I disable comments?

Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τα σχόλια σε μεμονωμένα δημοσιεύματα:

α Pingbacks και τα trackbacks παρέχουν και μοναδικούς τρόπους αναφοράς -  reference ή επιτρέπουν σε κάποιον να γνωρίζει ότι έχετε αναφέρει κάποιο δημοσίευμά του. Ωστόσο, μόλις γίνετε αρκετά δημοφιλής, θα αρχίσετε να λαμβάνετε ανεπιθύμητα μηνύματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένοι συγγραφείς επιλέγουν να απενεργοποιήσουν τα pingbacks και trackbacks στο WordPress.

Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τα σχόλια για όλες τα δημοσιεύματα:

Κάθε δημοσίευμα που δημιουργούμε, από τη στιγμή της απενεργοποίησης του σχολίου και μετά, θα έχει τα σχόλια απενεργοποιημένα. Αυτή η επιλογή δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά. Δημοσιεύματα που είχανδημιουργηθεί στο παρελθόν θα εξακολουθούν να έχουν ενεργοποιημένα τα σχόλια. Η απενεργοποίηση είναι μια σημαντική απόφαση που πρέπει να πάρετε όταν ξεκινάτε μια νέα ιστοσελίδα του WordPress.

Τι είναι διαχείριση σχολίων - comment moderation;

Στην οθόνη σχολίων, μπορούμε να:

  • αποδεχτούμε - approve
  • απορρίψουμε - unapprove
  • χαρακτηρίσουμε το σχόλιο ως ανεπιθύμητο -  spam
  • διαγράψουμε -trash 

Κάθε φορά που εκτελούμε μία από αυτές τις ενέργειες διαχειριζόμαστε - moderate τα σχόλια.