Υποενότητα 16.3: Χάρτες Google και Φόρμα επικοινωνίας

  • Google map
  • Contact form

Προσθήκη χάρτη Google

Ας προσθέσουμε έναν διαδραστικό χάρτη Google για το γραφείο μας στη Χαβάη!

Άσκηση

Προσθέστε έναν χάρτη Google Contact page. Μπορείτε να επιλέξετε τον τόπο που θέλετε.