Τι είναι JSON?

Τα αρχικά  JSON προέρχονται από r JavaScript Object Notation. 

Χρησιμοποιώντας το JSON, μπορούμε να αποθηκεύουμε και να μεταφέρουμε δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε το JSON για να στέλνουμε δεδομένα από ένα διακομιστή σε μια σελίδα ή το αντίστροφο.

Όπως θα δείτε, η μορφή ενός αντικειμένου JSON είναι πολύ παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιούμε για τη δημιουργία αντικειμένων JavaScript.