Εισαγωγή

 Σε αυτήν την υποενότητα, θα μάθετε να χρησιμοποιείτε το Angular HTTP client για να κάνετε αιτήματα για δεδομένα σε ένα διακομιστή, να τα αποκτήσετε και να επεξεργαστείτε την απάντηση. 

Θα δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον πελάτη HTTP ο οποίος θα μας επιστρέψει ένα παρατηρήσιμο. Έχουμε ήδη αναμορφώσει την εφαρμογή μας, ειδικά την υπηρεσία, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε παρατηρήσιμα στοιχεία στις συνιστώσες μας. Και μέσα στις συνιστώσες, έχουμε εγγραφεί σε αυτά τα παρατηρήσιμα. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της ρύθμισης για τη λήψη δεδομένων από την υπηρεσία στη συνιστώσα είναι ήδη εκεί.