Πηγές και Δραστηριότητες του Moodle


Στο γλωσσάρι αυτό θα βρείτε τα είδη των πηγών και των δραστηριοτήτων του Moodle καθώς και μια σύντομη εξήγηση αυτών. Το υλικό του γλωσσαρίου προέρχεται από τον «Πρακτικό Οδηγό Χρήσης για τον Εκπαιδευτή της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», των Σουλτάνα Κάργα και Αικατερίνη Κατσάνα (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008).
Μπλοκ

Activities


Administration

Διαχείριση

Calendar

Ημερολόγιο

Latest news

Τελευταία νέα

Messages

Μηνύματα

My courses

Τα μαθήματά μου

People

Άτομα

Search forums

Αναζήτηση σε ομάδες συζήτησεων

Upcoming events

Επερχόμενα γεγονότα