Κοινωνική δομή του Moodle

Αυτό είναι ένα σχεδιάγραμμα που καταδεικνύει το πώς αναπτύσσεται και δομείται η μάθηση μέσα από την κοινωνική δομή του Moodle
Click moodle_social_construct.jpg link to view the file.