3η μέρα - Πρακτικό μέρος

  • Εντοπισμός 2 τουλάχιστον ιστοσελίδων με κείμενο και φωτογραφίες σχετικές με το αντικείμενο του μαθήματος.
  • Εισαγωγή πηγών και δραστηριοτήτων
Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM