4η μέρα - Θεωρητικό μέρος

Στο Moodle υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες με τις οποίες μπορεί να γίνει η παράδοση το περιεχομένου. Δύο πολύ γνωστές και πολύ χρήσιμες δραστηριότητες για την παράδοση μεγάλων κειμένων είναι το Βιβλίο και η Διδακτική ενότητα. Και στις δύο αυτές δραστηριότητες το περιεχόμενο παρουσιάζεται διαδοχικά σε σελίδες.

Το μεν Βιβλίο είναι αποτελείται από μία σειρά σελίδων, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη δυνατότητα εύκολης εκτύπωσής του. Η δε Διδακτική ενότητα αποτελείται από μία σειρά σελίδων, μόνο που για να μεταβεί ο μαθητής από τη μία στην άλλη θα πρέπει να απαντήσει σε μία ερώτηση. Αν απαντήσει σωστά θα προχωρήσει στην επόμενη. Αν όχι θα παραμείνει στην ίδια.

Επίσης το γλωσσάρι είναι ένα πολύ εύχρηστο και ευέλικτο εργαλείο το οποίο σε συνδυασμό με το Μπλοκ "Random Glossary Entry" μπορεί να αναδειχτεί σε εξαιρερικά πολύτιμη δραστηριότητα.
Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM