Διδακτική ενότητα

Στην πηγή αυτή περιγράφεται πώς γίνεται η εισαγωγή και οι βασικές ρυθμίσεις της Διδακτικής ενότητας στο Moodle.
Click lesson_sch.pdf link to view the file.